Heltai Nándor Heltai Nándor

 

HELTAI NÁNDOR

Újságíró, szerkesztő, közíró, népművelő, helytörténész

(1930-2017)

Heltai Nándor

Bahget Iskander felvétele, a fotó forrása>>

Győrben született, 1930. március 13-án. 1949-ben érettségizett szülővárosában, a bencés gimnáziumban. Ezután diszpécser volt a győri autógyárban, majd katona Kiskunmajsán. 1953-ban Csornára került, ahol könyvtárvezetőként dolgozott. 1956-ban könyvtárosi diplomát szerzett a budapesti főiskolán. 1957-ben került Kecskemétre, ahol nyomdászként kezdett dolgozni. A Városi Tanács népművelési felügyelője volt 1959 és 1970 között.
Nevéhez fűződik a kecskeméti Népzenei Találkozók elindítása. A legnevesebb magyar írókat (többek között Németh László, Illyés Gyula, Weöres Sándor) részvételével szervezett irodalmi esteket.
1960-1961-ben a Kecskeméti Műsor című lap szerkesztőjeként és a Petőfi Népe újságírójaként, később rovatvezetőjeként (1970. november 1- jétől  1973-ig) is tevékenykedett. 1976 és 1983 között ismét ő szerkesztette a Kecskeméti Műsort.
1973-tól nyugdíjazásáig, 1991. december 31-éig a Petőfi Népe főmunkatársa, majd 1992-től szerződéses munkatársa volt. 1989-től rendszeresen publikált a Kecskeméti Lapokban is, főként a helytörténet témakörében. Munkásságában kiemelkedő a Katona-kultusszal kapcsolatos tevékenysége.
Több önálló kötetet jelentetett meg Kecskemét város helytörténetével, valamint neves helyi személyekkel kapcsolatban. Az általa írt kecskeméti útikönyvek alapművek a helytörténeti és a turisztikai tájékozódásban.
1958-tól a Katona József Társaság, 1984-től pedig a Kecskeméti Városszépítő Egyesület tagja.

2017. szeptember 1-jén hunyt el Kecskeméten.

 

Fotó: Banczik Róbert, 2008


Elismerései:

Kecskemét Művészetéért Emlékérem (1977)
Kós Károly emlékérem (1989)
Pilinszky-díj (1996)
Kecskemét  Közművelődéséért Díj (2001)
Katona József-díj (2004)
Tóth Lászó-díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2009)
Szilády Károly-díj (2009)
Hunyadi-díj (2011)

 

Művei:

Bács-Kiskun megye (1974)

Bugaci Csárda (1996)

Ébredező városrészek : Szeleifalu, Alsószéktó, Kiskecskemét, Homokbánya (2006)

"Elveték a jó magot" : "a tényerő-dús" Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek (2005)

"És egyszer csak elkezdődtek a kecskeméti népzenei találkozók..." (2003)

"Fel tehát magyar népe Kecskemétnek" : Kossuth Lajos és Kecskemét (2001)

Gólok, bajnokok, sorsok : A Kecskeméti Testedző Egyesület 75 éve (1987)

Hunyadiváros : utcák, terek, kertek, épületek, családok, sorsok (2005)

"Isten és emberiség jutalmazza őt érdemei szerint" : Ács Károly, a "tettekben hazafi" küzdelmes élete (2004)

Kecskemét [Útikönyv, történelmi háttérrel] (több kiadásban: 1972, 1973, 1985, 1998)

Kecskemét jelesei (Váry Istvánnal közösen), (1968)

"A kecskeméti oltóág" : Németh László és a hirös város (1997)

Kincses Kecskemét : várostörténeti olvasókönyv (2005)

Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek (2008)

Máriát dicsérni hívek jöjjetek! : boldogasszony anyánk kecskeméti kultusza (2006)

"Ma a kis Magyarországnak ez a város a szemefénye" : Móricz Zsigmond és a hírös város (2004)

Mit üzen az öreg kőtemplom? : A Szent Miklós -templom bemutatása, építéstörténete, városhistóriai hátérrel (2002)

"Munkával szentelt táj" : Katonatelep, Talfája, Úrrét (2009)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanulmányok, könyvrészletek:

Abaposztós esküdtektől a nyakkendős képviselőkig In: Városházi ki kicsoda? (1999) p. 60-72.

Adatok Kecskemét zenetörténetéhez. In: A Kodály Intézet jubiliumi évkönyve (2001) p. 113-127.

A Katona József Társaság száz éve : 1891-1990. In: A Katona József Társaság évkönyve (1991) p. 11-116.

Kecskemét kecskeméti utcanevei. In: Kecskeméti tükör (1989) p. 101-104.

Kecskemét. In: Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében 1996) p. 75-86.

A kecskeméti munkáslapok története. In: Népkutató-Honismereti Kör évkönyve (1966) p. 1-39.

Miért mondatta le Rákosi Tóth László polgármestert? In: Kecskeméti tükör (1989) p. 31-33.

A petróleumtól a lézerfényig : Kiss András aranykoszorús mesterfotográfus életútja. In: Fényképalbum, ami maradt (2001). p. 7-50.

 

Szerkesztésében, közreműködésével megjelent munkák:

Aranyhomok : Antológia (1962)

Bács-Kiskun megye siker kalendáriuma (1996)

Baja (1974, 2. kiad. 1977)

Emlékeink dr. Bakkay Tiborné Bodor Éváról (1994)

Jancsó Miklós (1982)

Katona József emlékév, 1961-1962 (1961)

Kecskemét : Andruskó Károly fametszetei (1976)

Kecskemét : tanulmányok a város múltjáról, jelenéről, 1368-1968 (1968)

Kecskeméti Zenei Napok (1962)

Két folyó között : Bács-Kiskun (angolul és németül is megjelent) (1995, 2001)

 

Róla szóló cikkek, források:

Kecskeméti jegyzetek / Kövendi Judit. In: Népművelés. - 13. évf. 5. sz. (1966. máj.), p. 31-32.

Új magyar irodalmi lexikon / főszerk. Péter László. - 2. jav., bőv. kiad. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. - 2. kötet, p.861.

"A hírös város népművelésének lelke, spiritus rectora" In: Kecskeméti lapok. - 96. évf. 10. sz. (2000. márc. 14.), p. 6.
Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 20-án megtartott űléséről

Kecskemét tudós kultúrosa. In: Köztér .- 4. évf. 2. sz. (2001. febr.), p. 4.

Aki ministráns, az látja az oltár füstjét. In: Petőfi népe .- 63. évf. 104. sz. (2008. máj. 5.), p. 11.

Jegyzőkönyv Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-án megtartott űléséről


A kecskeméti szellemi élet "spiritus rectora". Fotó
In: Hírös naptár. - 2. évf. 7. sz. (2009. szept.-okt.), p. 1, 5. Tovább a teljes cikkhez>>


Városformáló író, kutató. - Fotó
In: Hírös naptár. - 3. évf. 2. sz. (2010. márc. - ápr.), p. 4-5. Tovább a teljes cikkhez >>


Hunyadi-díjasunk : Heltai Nándor. In: Hunyadivárosi hírmondó .- 4. évf. 2. sz. [2011.], p. 9.