Szent-Gály Gyula Szent-Gály Gyula

 

Szent-Gály Gyula zeneszerző, tanár
(Szeged, 1863. január 17.  – Miskolc, 1919. szeptember 24.)
 
 
Szent-Gály Gyula
 
 
A középiskolát Kecskeméten végezte, majd a pesti egyetemen klasszika-filológiát és jogot tanult. A premontrei rend tagja volt, de 1885-ben kilépett és Csóka Sándor színtársulatához csatlakozott, majd Kassára került. Tanulmányait a Zeneakadémián folytatta, többek között Koessler János növendéke volt. 1893-ban szerezte meg diplomáját. Ebben az évben került Kecskemétre, ahol megszervezte a zeneiskolát, amelynek 1894-1909 között igazgatója volt. Tevékenyen részt vett a város kulturális életében, a Zenekedvelők Egyesületének igazgatója, a Polgári Daloskör karnagya, a Katona József Kör választmányi tagja volt. Az Országos Magyar Dalosegyesület is központi választmányának tagjai közé választotta. A polgári leányiskolában és a piarista gimnáziumban is tanított éneket. 1909-től a miskolci zeneiskola igazgatója volt. Zeneszerzői munkássága is jelentős volt. Az egri leány gyűrűje c. színpadi művét 1906-ban adták elő. Betétszámokat komponált Kada Elek Helyre asszony c. darabjához. Számos cikke és könyve jelent meg. Fő műve: A kecskeméti városi zeneiskola története és eddigi működése, (Kecskemét, 1896).
 
Zeneművei:
1. Az egri leány. Színpadi mű ének- és zeneszámai (Prónai Antal, szöv.), Magyar Színház, 1906.
2. Helyre asszony (Kada Elek színműve) betétszámai, Király Színház, 1907.
3. Tantum ergo (vegyeskar-, orgona és vonószenekarra)
4. Ave Maria (mezzoszoprán szóló, vegyeskar, orgona- és vonószenekarra)
5. a-moll mise
6. Négy dal (Reviczky és Tóth K. verseire), 1891.
7. Két emléklap, zongorára
8. Mazurka, zongorára, 1895.
9. Bölcsődal, hegedűre és zongorára
 

A kecskeméti városi zeneiskola tantestülete 1895-96

A kecskeméti városi zeneiskola tantestülete 1895-96:
Veress Klára, Szent-Gály Gyula, Bordeaux Géza
 

Vonósnégyes Társaság, 1898

Vonósnégyes Társaság, 1898:
Koller Ferenc, Szent-Gály Gyula,
Bordeaux Géza, Horváth György
 
 

Kötetei könyvtárunkban:

Állítsunk zeneiskolát, Kecskemét : Sziládi László ny., 1892.

Egyházi zenénk, Kecskemét : Sziládi László ny., 1899.

Katona Bánk-bánja és a nemzeti zene : Írta és a Kör 1900. november 11-én tartott ünnepélyén felolvasta Szent-Gály Gyula, In: Kováts Antal (szerk.): A kecskeméti Katona József Kör ... évkönyve, Kecskemét : Sziládi László ny., 1901.

A Kecskeméti Polgári Daloskör története, In: Göndöcs István (szerk.): A Kecskeméti Országos Dalosünnep emlék-albuma, Második füzet, Budapest : Göndöcs István, 1909.

A Kecskeméti Városi Zeneiskola keletkezése 1894-ben és eddigi működése, Kecskemét : Sziládi László ny. 1896.

Zeneelmélet : Iskolai és magánhasználatra, Kecskemét : Metzger Béla, 1896.

Zene-elmélet : iskolai és magánhasználatra, Kecskemét : Gallia-féle könyvkereskedés, 1911.

 
 
Cikkek a zeneszerzőről és műveinek bemutatóiról a Kecskeméti Lapokban:
1893.11.05. Nov. 1. Az iskola fróm. kath. főgimnázium] gyászünnepélye volt Katona József sírjánál. A műsor része volt : Föltámadáskor. Tóth Kálmán szövegére Szent-Gály Gyulától.
1893.12.24. Zenés mise a kegyesrendieknél [karácsony 1. és 2. napján]. A műsor része : Ave Maria (c-moll) szoprán szóló, vegyeskar, vonószenekar, orgonára Szent-gály Gyulától.
1894.06.07. Jún. 17. Az országos m. kir. zeneakadémia hangversenye, melyen bemutatásra kerülnek Szent-Gály  karénekei : Fehér galamb, Nem szeretem, Elvinnélek címen.
1895.07.02. Pásthy Károly 25 éves jubileuma a polgári leányiskolában. Elhangzik Kovács Antal – Szent-Gály Gyula : Jubileumi dal, …
1895.09.08. Szent-Gály Gyula, a zeneiskola  igazgatója Zeneelmélet címen tankönyvet  adott ki.
1896.03.15. Kméti városi zeneiskola márc. 7-i hangversenyén elhangzott : Szent-Gály : Románc (szöveg Deréki A.) c. műve.
1896.12.20. Zenés mise (karácsony 1. és 2. napján) a kegyesrendiek templomában. Elhangzik többek között Szent-Gály : Tantum ergo c. műve.
1897.08.15. Szent-Gály : Zenetanításunk reformja (1-3. old.)
1898.06.05. A kméti róm. kath. főgimnázium jún. 8-i ünnepélyének műsorában szerepel : Szent-Gály : Királydal c. műve.
1898.06.19. A Kméti ev. ref. főgimnázium évzáró ünnepélyén, jún. 23-án  elhangzik Szent-Gály : A katona búcsúja c. műve is.
1899.01.30. A Kméti Polgári Dalkör máj. 11-i hangversenyén elhangzik : Szent-Gály : Három magyar dal c. műve is.
1900.08.12. A Mollináry-ezred zenekara tagnap Szent-Gály : Hírös város c. indulóját játszotta.
1901.01.20. Jan. 25. A Kecskemét Zenekedvelők Egyesületének hangersenye. A műsorban elhangzik : Szent-Gály : Andante c. műve is.
1903.01.04. Megjelent Szent-Gály : Zene-Elmélet iskolai és magánhasználatra c. könyve. Közli a budapesti  Zenelap c. újság ismertetőjét.
1903.09.26. Szept. 13. A Polgári Dalkör dalestje a Városi Vigadóban. A műsor része : Szent-Gály : A Kecskeméti Polgári Dalkör jeligéje ; A hazáról.
1904.02.21. Szent-Gály Gyula és Erdődi Ernő : Módszeres énektan címen könyvet írt.
1905.03.10. Márc. 19. Hangverseny a városi székházban a népkönyvtárak javára. A műsor része : Szent-Gály : Dobó Kata. Melodráma.
1905.07.20. Júl. 9. A polgári Dalkör hangversenye a Városi Vigadóban. A műsor része : Szent-Gály : Magyar dalok.
1905.12.08. Holnap, pénteken a róm. kath. templomban zenés mise lesz. A műsor része : Szent-Gály : Mária ne hagyj el. Hegedűszóló).
1906.01.27. Kada Elek [Szent-Gály] : Helyreasszony c. népszínmű bpesti bemutatója febr. 11-én lesz a Király Színházban.
1906.02.11. Színház. Heti műsor és krit. – Kada Elek – Kun László – Szent-Gály Gyula : Helyreasszony c. népszínmű kottájának megjelenéséről tudósít.
1906.03.13. Márc. 15. A rk. főgimnázium ünnepi műsorának zenei része : Szent-Gály : Szabadságharci dalok. Ének és zenekar.
1906.03.18. Ápr. 21. A polgári kör mulatságának műsorában szerepel : Szent-Gály : Fehér galamb ; Szent-Gály – Prónai Antal : Rákóczi zászlója.
1906.04.01. Színház. Heti műsor és krit. – Helyreasszony. (Blaha Lujza és Németh József felléptével).
1906.06.28. A városi zeneiskola vizsgálati hangversenye (csütörtök) műsorából … Szent-Gály : Szerenád. Énekkar, zenekar.
1906.10.25. A katolikusok gyászistentiszteletén elhangzik Szent-Gály : Elégia. Hegedű, zenekar.
1907.02.23. Ma, szombaton lesz Szent-Gály Gyula felolvasó estje a róm. kath. főgimnáziumban. Címe : A mi nótáink.
1907.05.30. Jún. 1. A róm. kath. főgimnázium évzáró ünnepélye az intézetben. A műsor része : Szent-Gály : Három kurucdal. Énekkar.
1907.06.15. Jún. 16. A Zeneiskola első vizsgálati hangversenye. A műsor része : Szent-Gály : Bölcsődal.
1907.11.01. Nov. 1. A kegyesrendi főgimnázium ünnepsége Katona József sírjánál. A műsor része : Oltárrá lett. Gyászének. Énekkar.
1907.11.19. Beszámoló a jogászok hangversenyéről. A műsor része volt : Szent-Gály : Holló madár c. műve.
1907.11.22. Dec. 26. A Kméti Polgári Dalkör dalestje az  Otthonban. A műsor része : Szent-Gály : Magyar dalcsokor. Énekkar.
1908.02.22. Színház. Heti műsor és krit. Szombat. Somogyi János : Az agglegény tündérei. Énekes vígjáték. Zenéjét szerezte : Szent-Gály, Bordeaux Géza, Mihó Ernő.
1908.02.25. Színház. Heti műsor és krit. Tegnap. Az agglegény tündérei (Somogyi, Szent-Gály, Bordeaux, Mihó). Kritika.
1908.03.14. Márc. 15-é lesz a kegyesrendi iskola emlékünnepélye a gimnáziumban. A műsor része : Várady – Szent-Gály : Oltár előtt. Melodráma ; Szent-Gály : Rákóczi induló. Énekkar.
1908.04.29. Ápr. 27. A kegyesrendi főgimnázium színi előadása volt a színházban. A műsorból megemlítve : Szent-Gály : Induló. Zenekar.
1908.07.09. 1909 nyarán lesz Kecskeméten a 13. országos dalverseny. Az összkarban felhangzik : Szent-Gály : Üdvözlő kar, szólóval és zenekarral.
1908.11.13. Tegnap. Katona emlékünnepély volt a színházban. A műsorból megemlítve : Szent-Gály : Andante.
1909.01.21. Ma lesz a Kméti Ipartestület hangversennyel egybekötött táncmulatsága az Otthonban. A műsor része : Szent-Gály : Üdvözlőkar ; Oltár előtt ; Éji dal.
1909.06.30. Vizsgálati hangverseny. Beszámoló a zeneiskola tegnapi hangversenyéről. A műsor része : Szent-Gály : Románc. Duett.
1909.08.12. Aug. 17. Díszhangverseny a dalcsarnokban. A műsor része : Szent-Gály : A hazáról. [Országos Dalosünnep, Kmét]
1909.08.13. Aug. 18. Összhangverseny a dalcsarnokban. A műsor része : Szent-Gály : Üdvözlőkar.
1909.08.17. Program keddre. Reggel. A budai úti temetőben gyászünnepély Káldy Gyula sírjánál. A műsor része : Káldy-dalok Szent-Gály átiratában.
1909.08.19. A dalverseny utolsó napja. Részletes beszámoló az ünnepi istentiszteletekről, … az esti díszhangversenyről, melyen elhangzott : Szent-Gály : A hazáról c. műve is.
1909.08.20. A dalverseny utolsó napja. A hangverseny műsorából megemlítve : Szent-Gály : Üdvözlőkar.
1909.09.11. Szept. 19. A Kméti Polgári Daloskör hangversenye. A műsor része : Szent-Gály : Kecskeméti nóták (Búsan szól a kecskeméti ; Gulyás vagyok ; Kecskeméten egy almafa ; Az Alföldnek sík mezején) ; Szent-Gály : A hazáról.
1909.09.12. Szent-Gály Gyula távozása. Hírt ad a zeneiskola igazgatójának a  miskolci zeneiskolába történő meghívásáról.
1910.06.05. Jún. 7. A róm. kath. főgimnázium évzáró ünnepsége. A műsor része : Szent-Gály : Népdalegyveleg.
1912.02.01. Febr. 2 A róm. kath. főgimnázium emlékünnepélye Kalazanti Szent József emlékére. A műsor része : Szent-Gály : Pátrónánk ne hagyj el! Ének, zongora.
1912.05.18. Jún. 15. A sajtószövetség hangversenye. A műsor része volt : Szent-Gály : Rákóczi elégiája ; Bölcsődal.
1913.05.21. Jún. 5. A róm. kath. főgimnázium évzáró ünnepélyén elhangzik : Kada – Szent-Gály : Helyreasszony. Szerenád c. mű is.
1916.06.11. Pünkösd 1. és 2. napján zenés mise lesz a róm. kath. plébánia templomban és a katonai + barakk kórházban. A műsor része : Szent-Gály : Ave Mária.
1917.04.08. Zenés mise lesz húsvét két napján [róm. kath. nagytemplom]. A műsor része : Szent-Gály : c-moll mise (részletek).
1918.03.31. A húsvét első napján tartandó mise műsorában szerepel : Szent-Gály : c-moll mise.
1928.02.21. A Kath. Egyházi Énekkar dalestélye febr. 8-án. A műsor része : Szent-Gály – Sztojanovits : Búsan szól a kecskeméti ; Befordultam a konyhába (énekkar).
1928.11.04. Nov. 4. A Polgári Daloskör teaestélye. A műsor része : Szent-Gály : Siratóének 1919-ből ;  Ne tudja senki.
1928.12.02. Az első adventi estély műsora – Szent-Gály Gyula emlékére. Elhangzik : Szent-Gály : Pátrónánk ne hagyj el.Énekkar ; Szent-Gály : Ave Maria. Dal. ; Szent-Gály : Szerenád. Énekkar ; Szent-Gály – Prónay : Rákóczi zászlója. Melodráma ; Szent-Gály : c-moll nagymise (részletek).
 
Irodalom: