Székudvari János: Sűrű Sirhalmokkal rakott Jaj-Halom Székudvari János: Sűrű Sirhalmokkal rakott Jaj-Halom

Székudvari János:

Sűrű Sirhalmokkal rakott Jaj-Halom,
 

mellyre az Author a' néhai nagy emlékezetű Kecskemét Várossának Lakossainak személyekben és Jószágokban az kegyetlen Rácz ellenség által lett megsirathatatlan romlásokat, sok megszomorodott Jó-akaróinak, és sérelmes özvegyeknek kérésekre (akarván lenni Historicus) egészlen a mint lett, leirja, és a' következendő igaz vért kikereshető Maradékoknál emlékezetben hadgya, béfoglalván a' Verseknek fejében ezeket a' Jaj-szókat:

 

 

Forrás: Hornyik János: Kecskemét város története oklevéltárral. 4. k. 398-414. p.

(Az oldalakra kattintva a kép nagyítható.)