Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Szekér Endre Szekér Endre

 

SZEKÉR ENDRE
 
Tanár, irodalomtörténész, szerkesztő
(1935-2013)
 
 
Szekér Endre
Bahget Iskander felvétele
 
Budapesten született, értelmiségi családban, édesapja gyógyszerész, nagyapja református lelkész volt.  A második világháború idején a család Bécsbe menekült.  A háború után újra Budapestre, édesapja hazaérkezése  után Kiskunhalasra, majd Kecskemétre költöztek, ahol édesapja gyógyszerészként dolgozott. Osztályidegenként nem vették fel a gimnáziumba, ezért Pestre került a Lónyay Református Gimnáziumba. Kecskeméten érettségizett a Katona József Gimnáziumban, majd a pesti Apáczai Csere János Főiskolán folytatta tanulmányait. 1956-ban a pesti főiskolán magyar-, majd a szegedi főiskolán 1958-ban történelem szakon szerzett diplomát. Az ELTE magyar-történelem szakán 1963-ban szerzett tanári oklevelet. 1973-ban doktorált magyar nyelvészetből. Az egyetemen tanáraitól – így Szathmári Istvántól, Fábián Páltól, Nagy Miklóstól – életre szóló útravalót kapott. 
Bugacon általános iskolai tanárként kezdett dolgozni 1955 és 1960 között. 1958 és 1960 között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanára volt. 1960-tól 1991-ig (harminc éven át!) a Katona József Gimnáziumban, majd 1991-től a Református Gimnáziumban tanított. 1993-tól nyugdíjas. Kecskeméten a Forrás című folyóirat egyik alapítója, majd főszerkesztője volt 1969-től. A Katona József Társaság és a TIT tagja. 
Tudós tanárként tekintélyes életművez hozott létre, szinte minden esetben a költői-írói kifejezésmód, a stílus titkait fedve fel. Könyveiben nem pusztán leírja, elemzi a magyar irodalmi nyelv értékeit, hanem közelebb hozza irodalmunkat és anyanyelvünket az olvasóközönség széles rétegeihez, mindenekelőtt a tanárokhoz és a diákokhoz.
2013. jújius 11-én hunyt el.
 
Elismerései:
 
Kiváló Tanár (1970)
Buday Dezső-díj (1978)
Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (1978)
Pilinszky János-díj (1994)
Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím (1999)
 
Művei:
 
 
 
Szerkesztői munkái:
 
 
 
Cikkei teljes szöveggel:
 
Szépen élni (Arcképvázlat Benedek Marcellről)
 
Beke György erdélyi gondjai
 
Márai Sándor: Vasárnapi krónika
 
Márai igézetében : Lőrinczy Huba : Búcsú egy kultúrától
 
Márai évszakai
 
Márai Európában és Amerikában
 
"Életre-halálra olvasni"
 
A válogatott versek : Gömöri György: Ez, és nem más
 
Egy egészt keresve : Gerold László: Ígylétünk
 
Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén
 
"A semmi közelít" : Vers és stílus
 
Máraival ég és föld között
 
Gyergyai Albert esszéinek varázsa
 
 
 
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Szekér Endre: Érték és írás / Horpácsi Sándor
In: Alföld. - 35. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 86-87.
 
Szerkesztő a katedrán : Szekér Endre / Rácz-Székely Győző
 
Szekér Endre : Szociográfia és apróhirdetés / Remányi - Tarján
In: Jelenvaló. - 1. évf. 10. [!11.] sz. (2000. júl. 27.), p. 4.
 
 
Szekér Endre : A stílus az író : Könyvismertető / Hámori Zoltán
In:  Petőfi népe. - 58. évf. 142. sz. (2003. jún. 20.), Tipp top mell. p.3.
 
Szekér Endre
 
Szekér Endre 70. születésnapján / Papp István Géza
 
Tanár, tudós, szerkesztő (Szekér Endre 70 éves) / Vörös László
In: Magyar napló. 17. évf. 7. sz. (2005. július), p. 27-28.
 
 
Szekér Endre hetvenöt éves! / Orosz László
 
A család a legfontosabb, a többi mit sem ér / Varga Géza. - Fotó