Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Svébis Mihály Svébis Mihály

 

SVÉBIS MIHÁLY


Orvos, kórházigazgató

(1953-2022)

 

Dr. Svébis Mihály

A fotó forrása >>

Dr. Svébis Mihály 1953-ban született a Pest megyei Újhartyánban. Édesapja főkönyvelő volt, édesanyja adminisztrátorként dolgozott.
1972-ben, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett kitűnő eredménnyel, majd 1980-ban a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán vette át orvosdoktori diplomáját cum laude minősítéssel. 
Az oklevél megszerzése után visszakerült Kecskemétre a megyei kórházba.  Időközben szakvizsgát tett sebészetből (1984), valamint plasztikai- és égési sebészetből (1990), tovább képezte magát Franciaországban és az USA-ban, később megszerezte az egészségügyi menedzsment-szakértői diplomát is.
1988-ban adjunktusi, 1992-ben főorvosi kinevezést kapott. 1993 decemberétől 2000. május 31-ig a kórház központi műtőjének vezetője. 1994. január 24-én beválasztották az intézményt vezető tanácsadó testületbe. 1997 júliusától orvos-igazgató, 2006 júliusától előbb megbízott-, majd kinevezett főigazgató volt haláláig. 

2000 júniusától vezette az általános sebészeti osztályt. Szakmájában megkülönböztetett figyelmet fordított a coloproctologiai műtétek, sebészeti varrógépek használata, minimálisan invazív sebészeti módszerek, plasztikai sebészeti műtétek iránt. Főigazgatói munkája mellett is műtéteket végezett és éjszakai ügyeleteket vállalt, nem akart lemondani a gyógyításról sem.

Tagja volt több szakmai és tudományos szervezetnek és testületnek, így például a Szakmai Kollégium Általános Sebészet Tagozatának, a Magyar Sebész Társaság vezetőségének, valamint a Kórházszövetség elnökségének, aminek haláláig elnöke volt.
Felesége dr. Svébisné Juhász Márta, a Kecskeméti Református Egyházközség SION Nyugdíjas Ház és Gondozási Központ igazgatója. Négy gyermekük született.

Kecskeméten halt meg 2022. április 28-án.

Elismerései, kitüntetései:

Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj (1999)
Kecskemét Város Díszpolgára (2002)
Pro Sanitate kitüntetés (2005)
Újhartyán Díszpolgára (2009)
Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje kitüntetés (2011)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (2012)

Önálló cikkei, tanulmányai:

Struktúraátalakítás, tervezés és ehhez hangolt finanszírozás
In: Kórház. - 5. sz. (2010), p. 16.

Társszerzőként megjelent írásai:

Az angiodysplasia mint vérzésforrás / Vajda Kornél, Svébis Mihály
In: Orvosi Hetilap. - 138. évf. 6. sz. (1997), p. 355-357.

Axillarisan recidíváló emlőrákok klinikopatológiai elemzése / Cserni Gábor, Svébis Mihály, Szűcs Miklós
In: Orvosi Hetilap. - 141. évf. 50. sz. (2000), p. 2711-2715.

Intraabdominalis sclerotisáló panniculitis : Malignitást utánozni képes myofibroblast-proliferáció / Cserni Gábor, Orosz Zsolt, Svébis Mihály
In: Orvosi Hetilap. - 142. évf. 6. sz. (2001), p. 273-276.

Minimálisan invazív módszerrel végzett, lép autotranszplantált beteg posztoperatív követésére alkalmazott képalkotó eljárásokkal nyert kezdeti tapasztalataink. Esetismertetés / Svébis Mihály, Pap-Szekeres József, Venczel László, Gera László, Rajtár Mária, Sinkó Mária, Furka István, Mikó Irén
In: Magyar Sebészet. - 58. évf. 2. sz. (2005), p. 80-83.

A neoadjuváns, avagy primer szisztémás kemoterápia eredményei és az ezt követő emlőmegtartó műtétek aránya a lokoregionálisan előrehaladott emlőrákos betegeknél / Maráz Róbert, Boross Gábor, Svébis Mihály, Gyánti Rita, Vízhányó Rita, Hajnal Lajos, Markó László, Szűcs Miklós, Ambrózay Éva, Lőrincz Margit
In: Magyar Sebészet. - 58. évf. 4. sz. (2005), p. 225-232.

Az emlőrák nyirokcsomóáttételeinek meghatározása az őrszemnyirokcsomó eltávolításával - az őrszemnyirokcsomó szövettana / Cserni Gábor, Bori Rita, Boross Gábor, Svébis Mihály, Rajtár Mária
In: Nőgyógyászati onkológia. - 10. évf. 1. sz. (2005), p. 10-21.

Részleges bélelzáródást okozó submucosus lipoma / Svébis Mihály, Bori Rita, Kocsis Lajos, Pap-Szekeres József, Cserni Gábor
In: LAM Lege Artis Medicinae. - 15. évf. 10. sz. (2005), p. 750-752.

Extraabdominalisan átültetett cseplesz lebeny mikrocirkulációjának intraoperatív vizsgálata laser Doppler flowmetria segítségével kutyán / Svébis Mihály, Pap-Szekeres József, Pető Katalin, Németh Norbert, Cserni Gábor, Furka István, Cserni Tamás, Bráth Endre, Mikó Irén
In: Magyar Sebészet. - 58. évf. 2. sz. (2005), p. 116-119.

Őrszemnyirokcsomó-biopszia in situ emlőrákban. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának tapasztalatai és irodalmi összefoglalás / Csernai Gábor, Boross Gábor, Maráz Róbert, Rajtár Mária, Ambrózay Éva, Bori Rita, Sinkó Mária, Svébis Mihály
In: Magyar Sebészet. - 59. évf. 3. sz. (2006), p. 164-172.

Tévesen azonosított szinkrón vastagbélrák esete / Cserni Gábor, Bori Rita, Oláh Csaba, Hausinger Péter, Tusa Magdolna, Markó László, Svébis Mihály
In: LAM Lege Artis Medicinae. - 17. évf. 12. sz. (2007), p. 883-887.

A hónalji nyirokcsomók további érintettségére vonatkozó modellek elemzése kisméretű (≤15 mm) őrszemnyirokcsomó-áttétes emlőrákokba / Cserni Gábor, Bori Rita, Sejben István, Boross Gábor, Maráz Róbert, Svébis Mihály, Rajtár Mária, Eliza Wolde Tekle, Ambrózay Éva
In: Orvosi Hetilap - 150. évf. 48. sz. (2009), p. 2182-2188.

A vastagbél papillaris struktúrájú, áttéti rákja / Cserni Gábor, Bori Rita, Fekete Katalin, Oláh Csaba, Svébis Mihály, Kovács Katalin, Szűcs Miklós
In: LAM Lege Artis Medicinae. - 19. évf. 3. sz. (2009), p. 211-217. Teljes szöveg >>

Aspergillus peritonitis esete / Patyi Márta, Svébis Mihály
In: Magyar Sebészet. - 63. évf. 6. sz. (2010), p. 384-386.


Róla szóló irodalom:

Szakorvosok a megyei kórházban / [szerk. Ábrahám Eszter és Horváth Attiláné]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok, 2001., p. 89-90.

A díszpolgár
In: Kecskeméti lapok. - 98. évf. 26. sz. (2002. júl. 4.), p. 1., 2.

Díszpolgárság és társadalmi kötelezettség? : [Int.] / Farkas Gábor
In: King magazin. - 4. évf. 10. sz. (2004. júl. 1.), p. 8.

Három egészségügyi dolgozó elismerése
In: Petőfi népe. - 60. évf. 257. sz. (2005. nov. 3.), p. [4.]

Vonzó jövőkép, fejlődési lehetőség : [Int.] 
In: Kecskeméti lapok. - 101. évf. 46. sz. (2005. dec. 15.), Gyógy-hír mell., p.7.

Megbízott igazgató a kórház élén : Stabil gazdasági és szakmai színvonalon / T. T.
In: Kecskemét magazin. - 1. évf. 7. sz. (2006. aug.), p. 36.

Névjegy : Dr. Svébis Mihály
In: Kecskemét magazin. - 1. évf. 7. sz. (2006. aug.), p. 36.

Az új főigazgató : [Int.]
In: Kecskeméti lapok. - 102. évf. 40. sz. (2006. nov. 9.), Gyógy-hír mell., p. 1, 2.

Nagy változás előtt a megyei kórház : Interjú dr. Svébis Mihály főigazgatóval
In: Alföldi civil napló. - 2. évf. 4. sz. (2008. ápr.), p. 3.

Már iskolásként a sebészi pályára készült : Nem szívesen szakadna el a gyógyító munkától a kórházigazgató / Sipiczki Sándor
In: Kecskeméti lapok. - 105. évf. 5. sz. (2009. márc. 18.), p. 1, 8-9.

"Kecskemét Díszpolgára"
In Városházi hírek. - 6. évf. (2002. júl.), p. 1.

Kitüntették a megyei kórház vezetőjét : Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét / H. I. 
In: Petőfi népe. - 66. évf. 63. sz. (2011. márc. 17.), p. 3.

Magas állami kitüntetést kapott Svébis Mihály. 
In: Bács megyeháza. - 6. évf. (2011. márc.), p. 6.

Országosan elismert kecskemétiek / Gál Orsolya, Bera Linda
In: Kecskeméti lapok. - 107. évf. 9. sz. (2011. márc. 17.), p. 9.

A Bács-Kiskun Megyéért Díj kitüntetettjei
In: Bács megyeháza. - 6. évf. (2011. nov.), p. 2.

Átvette kinevezését a kórház régi-új főigazgatója / H. I.
In: Petőfi népe. - 67. évf. 183. sz. (2012. aug. 6.), p. 2.

Kecskeméti portré: dr. Svébis Mihály >>

Interjú Svébis Mihállyal >>