A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR

 

Széchenyi2020

A  Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú

A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR

című projektje 49.104.705 Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással.

 

 

A projekt tartalma:

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiemelt tevékenységének tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Jelen pályázat segítségével a korábbiakhoz képest lényegesen több tanulási program kialakítását célozzuk meg, ugyanakkor olyan használói rétegek felé fordulunk, akik kiszorultak a hagyományos képző intézményekből. A projektet konzorciumi formában valósítjuk meg, partnerünk a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár.  A bevonni szándékozott célcsoportok: munkanélküli háztartásban élők; érettségizett, szakképesítéssel nem rendelkezők; pályakezdő munkanélküli fiatalok; egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők; fogyatékossággal élők; hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személyek; GYED-en vagy GYES-en lévők; kisebbséghez tartozó személyek; intézményekben élők. A célcsoportok sokfélesége hozzájárul a projekt eredményességéhez és kiegyensúlyozottságához. A projektben Bács-Kiskun megye több településének lakossága vehet részt a különböző tanulási formákban történő képzéseken. A projektben 3 év alatt 28 tanulási programot terveztünk meg 2560 órában, összesen 750 részvevővel, ebből a hátrányos helyzetűek száma 653 fő, arányuk 87%. A bevonni kívánt munkanélküliek száma 24 fő, inaktívak (GYES-en, GYED-en lévők, börtönben élők) száma 442 fő. A projekt keretében különböző tanulási tematika kidolgozását és megvalósítását tervezzük:
Angol nyelvi képzés – heti szakkör olyan fontos ismeretanyag elsajátítására ad lehetőséget, amely az újra munkába állást, vagy az új munkahely megtalálását teszi eredményesebbé. A kezdő tanfolyamot eredményesen elvégzők haladó kurzuson tanulhatnak tovább.
Cigánymesék – havi szakkör egy kisebbség néprajzi értékeit dolgozza fel a vizuális nevelés eszközeivel.
Egyedül is megy? – havi szakkör az egyedülállók problémáinak leküzdésében szeretne eredményt elérni, befolyásolva a család életminőségének javítását.
Együtténeklők – művészeti csoport a kóruséneklés közösségépítő erejét kihasználva fejleszti a zenei kompetenciákat három éven keresztül évente megújuló tartalommal.
Az élet iskolája – havi szakkör a fogvatartottak szocializálási hiányosságait igyekszik felszámolni.
Hangszerkaland – havi szakkör a zenei kompetenciákon túl az érzelmi intelligencia fejlesztését is eredményezi.
Készíts magad textiljátékot! – havi szakkör keretében a GYED-en vagy GYES-en lévő kismamáknak kínálunk tanulási lehetőséget a kreatív varrás alapjainak elsajátítására.
Lovári nyelvi képzés – heti szakkör hiánypótló tartalmat kínál, amely a kisebbségi és a többségi társadalom számára is hasznos, új kommunikációs lehetőséget biztosít.
Mondókázó kismamáknak – heti illetve havi szakkörön játékos formában tanítjuk a kismamákat versekre, gyerekdalokra, höcögtetőkre, mondókákra több helyszínen, három éven át évente megújuló tematika alapján.
Szülők iskolája – havi szakkör keretében diszlexiás fejlesztő játékokat, otthoni környezetben is gyakorolható, érdekes feladattípusokat, módszereket tanítunk meg a szülőknek.
Életvezetési tanácsok – havi szakkör a lakhatással nem rendelkezőket segíti az eredményesebb életvezetés módjainak megismertetésével. Pszichológiai tréning – havi szakkörön segítséget nyújtunk az önértékeléshez, a hatékonyabb személyközpontú kommunikációhoz, a különféle családi szerepekhez, a problémakezeléshez.
Színe-java – havi szakkör a színezés tevékenység gyakorlásával járul hozzá a résztvevők mentális állapotának javításához.
Gyógyító irodalom – havi szakkör biblioterápiás képzés, melynek célkitűzése az emberi kapcsolatok előmozdítása, szociabilitás erősítése, közösségi érzékenyítés, önismeret fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése.
Helyben a segítség – foglalkozássorozat a szociális hátrányok leküzdésében segít a célcsoport életkorához igazított tanulási programmal, digitális kompetenciafejlesztéssel.
Okosodj a könyvtárral! – havi szakkör egy hátrányos társadalmi csoport, a látáskorlátozottak technológiaismereti hátrányát szünteti meg.
Tűzpiros kígyócska – havi szakkör a roma társadalom kultúrtörténeti és néprajzi hagyományait, értékeit mutatja be elsősorban irodalmi élményekből kiindulva.
Utazók a könyvtárban – ismeretterjesztő előadássorozat a világ épített és természeti környezetét, kultúráját, szokásait, sokszínűségét tárja fel.
Sokszemközt – kompetenciafejlesztő szaktábor lehetőséget biztosít az intenzív önismereti, közösségépítő és kreativitásfejlesztő foglalkozások megvalósításának. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Pályázatok Pályázatok

NKA - Országos Könyvtári Napok - 2012:

- Országos Könyvtári Napok beszámoló, 2012.
- Országos Könyvtári Napok pillanatképek, 2012.

 

NKA - Országos Könyvtári Napok - 2013:

- Országos Könyvtári napok beszámoló, 2013.
- Országos Könyvtári Napok pillanatképek, 2013.

   

NKA pályázatok szakmai beszámolói 2013-ban:

 - 3505/02503 NKA pályázat szakmai beszámolója
 - 3511/03637 NKA pályázat beszámolója
 - 3511/03637 NKA pályázat beszámolója (2.)
 - 3532/00264 NKA pályázat szakmai beszámolója
 - 3533/00112 NKA pályázat szakmai beszámolója
   

NKA 3808/01524 azonosító számú pályázat beszámolója 2013-2014

- Beszámoló
- Három program plakátja
- A magyar szent korona - plakát

- A magyarok és a nagy háború - plakát

- Holokauszt Magyarországon - plakát

- Magyar Kultúra Napja meghívó

- Nyomozás a krimi után - plakát

- Titkos írás - plakát

- Pillanatképek 1.

- Pillanatképek 2.

- Pillanatképek 3.

 

NKA 3533/00152 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

„Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök" 

NKA 3505/02667 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

Katona József Könyvtár gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére

NKA 3508/1175 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

Találkozzunk a könyvtárban 2.
Pillanatképek

NKA 3511/03838 azonosító számú pályázat beszámolója 2014:
FELSÉGES ELSŐ FERENTZ… JEGYZŐ KÖNYVE, MAGYAR ORSZÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE RESTAURÁLÁSÁRA

NKA 3808/02327 azonosító számú pályázat beszámolója 2015: Könyvtári találkozások

NKA 3504/189 számú pályázat beszámolója 2015: Mesékből áll a világ

NKA 204108/01222 számú pályázat beszámolója 2015:
Nagy Könyvtári Show - Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács - Kiskun megyében

NKA 3532/00350 számú pályázat beszámolója 2016:
A Petőfi népe folyóirat tömeges digitalizálása

NKA 3533/189 számú pályázat beszámolója 2016:
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

NKA 107108/01818 számú pályázat beszámolója 2016:
"A bölcs ember mindenütt otthon van" című olvasásnépszerűsítő és ismeretterjesztő programsorozat

NKA 107108/01893 számú pályázat beszámolója 2016:
Könyvtári találkozások - Bács-Kiskun megyei szépirodalmi és ismeretterjesztő programok

NKA 204104/265 számú pályázat beszámolója 2016:
Nehezen kezelhető helyzetek a könyvtárakban

NKA 204105/03063 számú pályázat beszámolója - 2016:
Tinitéka kialakítása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban


NKA 204122/00543 számú pályázat beszámolója - 2017:
A Petőfi népe című folyóirat 2004 - 2016 közötti számainak digitalizálása

NKA 107108/02037 számú pályázat beszámolója - 2017:
Irodalmi találkozások - Bács-Kiskun megyei olvasás-népszerűsító programok

NKA 2013/N9837 számú pályázat beszámolója - 2017:
 
NKA 201108/110 számú pályázat beszámolója - 2017:
 
 
NKA 204108/01382 számú pályázat beszámolója - 2017-2018:
 
NKA 2041107/00319 számú pályázat beszámolója - 2018:
 
NKA 201108/115 számú pályázat beszámolója - 2018:
 
NKA 107108/02388 számú pályázat beszámolója - 2018:
 
NKA 201108/1637 számú pályázat beszámolója - 2019
 

 

TIOP 1.2.3

Új eszközök a pályázat támogatásával

TÁMOP 3.2.4 -

A Könyvtári Olvashow Bács-Kiskun megyei eseményei
Internetes Olvashow területi fordulói

Könyvtári Infosuli 2010-2012

Könyvtári Olvashow a Katona József Könyvtárban

Olvasásnépszerűsítő tevékenységek - Bácsalmás 2010, Tiszakécske 2011

Olvasásnépszerűsítő tevékenységek - Kecskemét 2011

TÁMOP 3.2.4.-08/1.-2009-0036 azonosító számú BÁCS-TUDÁS–TÁR projekt összegzés

 

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0069 - Olvassunk együtt!

Együttműködési megállapodás
- Pillanatképek 1.
- Pillanatképek 2.

- Pillanatképek 3.

- Pillanatképek 4.

- Pillanatképek 5.

Összegzés

OLVASSUNK EGYÜTT! OLVASSUNK EGYÜTT!

TÁMOP 3.23.4A-111-2012-0069

Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése

Könyvtári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatásáért
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0018

BÁCS-TUDÁS-TÁR BÁCS-TUDÁS-TÁR

A LAKOSSÁG TÁJÉKOZÓDÁSÁT, TANULÁSÁT, OLVASÁSÁT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSEK BÁCS-KISKUN MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN

A TÁMOP 3.2.4.-08/1.-2009-0036 azonosító számú BÁCS-TUDÁS –TÁR - A lakosság tájékozódását, tanulását, olvasását támogató szolgáltatásfejlesztések Bács-Kiskun megye könyvtáraiban– pályázat aTÁMOP 3.2.4. "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés c. program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

BÁCS-TUDÁS-TÁR BÁCS-TUDÁS-TÁR

Szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása >>

 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.4-08/1 "Tudásdepó-Expressz" című pályázat segítségével megvalósult projekt, melynek együttműködő partnerei a Katona József Könyvtár, a tiszakécskei Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény és a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára.
A BÁCS-TUDÁS-TÁR célja hogy a megye lakóinak, kulturális intézményeinek közösségi tudástára legyen. Új szolgáltatásainkkal és adatbázisainkkal szeretnénk megteremteni az önálló tájékozódás, tanulás lehetőségét, minden korosztály számára elérhető, felhasználható ismeret átadását.

Szolgáltatások

Gyerekvilág: látogatóink megismerkedhetnek a gyermekkönyvtár mindennapjaival, tájékozódhatnak az aktuális programokról, pályázatokról.

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás: jelenleg 90 településen gondoskodik arról, hogy a kistelepüléseken élők helyben jussanak korszerű könyvtári szolgáltatáshoz.

Nemzetiségi ellátás Bács-Kiskun megyében: a könyvtár nemzetiségi ellátórendszere biztosítja a megyében élő nemzetiségi lakosság könyvtári ellátását.

Europe Direct: használóink a Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont tájékoztató munkájáról, aktualitásairól, rendezvényeiről és az Európai Unió friss híreiről kapnak folyamatosan tájékoztatást.

Katalógusok, adatbázisok

Bács-Kiskun megyei közös katalógus: Egy helyen gyűjti össze a közös katalógushoz csatlakozott könyvtárak állományának adatait.

Katona József Könyvtár katalógusa: Nemcsak saját állományáról ad tájékoztatást, hanem Bácsalmás és Tiszakécske városok, valamint a megye több mint félszáz kistelepülési könyvtárában található gyűjteményről is.

Kodály Zoltán tudástár: A magyar zenetudomány egyedülálló módszereit kidolgozó zeneszerző munkássága iránt érdeklődő kutatók, tanulók figyelmére számít.

Katona József tudástár: A magyar drámairodalom kiemelkedő alakjának bemutatására készült.

Mindennapi élet helyi jogszabályai: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a mindennapi életünket meghatározó rendeletei és határozatai kereshetők vissza.

Bács-Kiskun megyei történelmi és kegyeleti emlékhelyek: Bács-Kiskun megye településein található szobrokat, emléktáblákat és egyéb köztéri műalkotásokat mutat be.

Évfordulók: Kecskeméti jeles személyek, események évfordulóinak évenként frissített adatbázisa.

Díjak, kitüntetések: Bács-Kiskun megyei és kecskeméti kitüntetésekről és kitüntetettekről nyújt információt.

Aprónyomtatványok adatbáziskönyvtárunk tulajdonában levő, 1841-től napjainkig kiadott meghívókat, alkalmi kiadványokat, röplapokat tárja föl.

A Történeti gyűjtemény kincsei: A Katona József Könyvtár 1850 előtti, Történeti gyűjteményének muzeális értékű, legértékesebb dokumentumait mutatja be.

Jeles személyek tudástára: Kortárs alkotók munkásságáról, életrajzáról tartalmaz leírásokat.

Kurrens helyi lapok Bács-Kiskun megyében: A megyében megjelenő lapok adatai a Katona József Könyvtár katalógusában.

Hallgatói segédanyagok: Internet-tanfolyamaink hallgatói számára a tananyag elsajátítását segítő magyarázatokat, leírásokat tartalmazza. A segédanyagok csak a tanfolyami hallgatók számára hozzáférhetőek.

KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGY ÉLETEN ÁT! KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGY ÉLETEN ÁT!

Széchenyi 2020
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú
KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGY ÉLETEN ÁT!
NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÓTEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
című projektje  79.998.135  Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással.
 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiemelt tevékenységének tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Céljaink megvalósításához újabb tanulói terek kialakítására, a meglévők korszerűsítésére, célbútorokkal való berendezésére, új IKT eszközökre van szükségünk.  A projekt keretében 3 új csoportos és egy egyedi tanulótér kialakítására kerül sor, azzal a céllal, hogy bővíteni tudjuk intézményünkben a különböző korosztályoknak és tevékenységtípusoknak megfelelő szolgáltatásainkat.
 
A Kreatív stúdió az Audiovizuális szolgáltató térben egy önálló 25 m2-es hely, amely újonnan kerül kialakításra, berendezésre azzal a céllal, hogy a fiatalok inspiráló, ugyanakkor szakszerűen felszerelt környezetben médiaismeretekre tehessenek szert és AV szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Kiemelt szerepe lesz a BookFM, vagyis az első könyvtári rádió működtetésében, amely a fiatalok médiaismereteinek gyarapításához, tudásuk gyakorlati kipróbálásához járul hozzá, biztosítva az egyéni AV szolgáltatások igénybevételét is.
 
A Egyéni digitális tanulótér kialakítása azok tanulását segíti, akik kezdő ismeretekkel rendelkeznek ugyan, de mindenképpen támogatásra szorulnak az e-ügyintézés összetett feladatainak elvégzéséhez (ügyfélkapu nyitása, adózás, e-vásárlás, információkeresés, közösségi oldalak használata). 
 
A Digitális Oktató labor alapvetően a digitális írás-olvasás ismereteinek elsajátítását kínálja szervezett csoportos tanfolyam keretében, elősegítve ezzel a munkaerőpiacon való megmaradást vagy átképzéssel a visszajutást, kapcsolattartást, tájékozódást. Célunk olyan tanulói tér kialakítása, amely akadálymentesen, minden használó számára egyenlő esélyt biztosít a tanuláshoz. Ennek érdekében a helyiségben korszerűsítéseket, új célbútor berendezést tervezzük. A digitális labor minden eszközzel rendelkezni fog, ami a korszerű tanulás alapja, megfelelő számú munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére, illetve további kreatív IKT eszközök.
 
Közösségfejlesztő tér a negyedik új tanulói tér, amelyet a II. emeleti hagyományos olvasóterem átalakításával hozunk létre. Az informális tanulási lehetőségek elsősorban a felnőttek számára állnak majd rendelkezésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan kisközösségeknek nyújtsunk csoportos tanulásra alkalmas teret, amelyben a tevékenységüktől függően a célbútorok tetszés szerint alakíthatók. A térszervezés, berendezés ösztönzi a kreatív gondolkodást, beszélgetést, közös cselekvést, amely inkább a körbeülés, csoportos együttlét lehetőségét kínálja. Rendelkezésre állnak asztalok is, ha ezt kívánja a tanulási program és mobil számítógépek is. A fejlesztés eredményeként - megőrizve a könyvtár alapvető funkcióját az olvasás, információnyújtás terén – ez az új lehetőség nagymértékben hozzájárul a felnőttek aktivitásának ösztönzéséhez, szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez a csoportos tanulás előnyeinek kihasználásával.
 
A tanulóterek kialakításához a legszükségesebb építési, átalakítási munkálatokat végezzük el. Korszerűsítjük a terekhez tartozó mosdóhelyiségeket, illetve két teret (Digitális oktató labor, Kreatív tér) a szakmai programban részletesen indokolva klimatizálunk. A belsőépítészeti elemekben, berendezésekben a mobilitásra, praktikusságra, inspiráló környezet kialakítására törekszünk mindenhol figyelembe véve a mindenki számára megközelíthető, használható elvárásokat.
 
A projekt legjelentősebb része a korszerű, tanulást, szolgáltatást támogató IKT eszközök beszerzése, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően. Figyelemmel vagyunk arra, hogy fejlesztéseink nem csak a megyeszékhely lakossága számára történik, hanem Bács-Kiskun megye 88 kistelepülésének nyújtott biztonságos és korszerű szolgáltatások fenntartását is szolgálja. 
 
2004 óta felnőttképző intézményként is részt veszünk a nem formális képzésekben, sokféle informális tanulási lehetőséget is kínálva, amely tevékenységünket hosszú távra tervezzük. 10 féle képzést valósítunk meg a különböző oktató terekben eltérő tematikával minden korosztály érdeklődését figyelembe véve.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Könyvtári Kalandtúra Könyvtári Kalandtúra

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú
Könyvtári Kalandtúra című projektje 30.000.000,- Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással. A projekt keretében megvalósuló eseményekre 2018. június 15. és 2020. június 15. között kerül sor.
 
A projekt tartalma:
A formális és informális tanulást biztosító foglalkozások elsődleges célközönsége az általános iskolai és az óvodás korosztály. A könyvtárosok a pedagógusokkal együttműködve, a tanév rendjéhez igazodva alakítják ki az éves könyvtárlátogatások tervét.
A fejlesztési célokat a projektbe bevont 20 együttműködő nevelési-oktatási intézmény alapdokumentumai, elsősorban a pedagógiai programok alapján határoztuk meg. 
A projekt alapvető céljai: a szövegértés fejlesztése, a kulcskompetenciákon kívül a tartalomfüggetlen kompetenciák, így a tanulás tanulása, az együttműködésre való alkalmasság, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció fejlesztése.
Cél az írott, valamint a beszélt szöveg lényegkiemelésének fejlesztése, különböző vázlatolási-jegyzetelési technikák megmutatása, a hangos és a néma olvasásnak a formálása. Fontos a kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés, mely magában foglalja a beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttműködés képességét, a másként vélekedők álláspontjának felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását.
Az autizmussal élő gyermekek esetében cél a tanulók képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése, a taníthatóság megalapozása, az önmagukról való tudás mélyítése, a viselkedési szabályok gyakorlása és a segítségelfogadás készségének kialakítása idegen környezetben.
A projekt keretében a több tematika kerül kidolgozásra, többségük két korcsoporthoz igazodva:
 
Foglalkozássorozatok:
 
KEREK ISTEN FÁJA, SZÉP TIZENKÉT ÁGA
Az év jeles napjaihoz kapcsolódó, a néphagyományt közvetítő sorozat óvodásoknak. 
 
A vöröshajú sárkány
A magyar népmesékre, és a hozzájuk kapcsolható anyanyelvi és néprajzi ismeretekre épülő, élményalapú sorozat kisiskolásoknak.
 
Tökmagok, lengék és a puszirablók 
A mai magyar gyerekirodalom értékes alkotásait bemutató komplex foglalkozások kortárs szerzők bevonásával.
 
Nyomozás a világhálón 
A digitális írástudás fejlesztését, a biztonságos internethasználatot segítő foglalkozások. 
 
Tehetséggondozó kiscsoport 
Édes eszem, el ne hagyj! - A tehetséges gyermekek iskolán kívüli, speciális módszerrel történő   fejlesztése érdeklődésük központba helyezésével, alkotásra ösztönző légkör megteremtésével, a együttműködési készségük fejlesztésével.
 
Fejlesztő kiscsoport ép illetve autista fiataloknak
Könyvtári Nyomkeresés – Önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést segítő kiscsoportos foglalkozások a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben, speciális, játékos feladatlapok felhasználásával.
 
Verseny, vetélkedő
Táltospróba – kisiskolások mesevetélkedője. Meseismeretet, fantáziát, alkotókedvet feltételező fejtörők a magyar népmesék megismerésére írásbeli, online és szóbeli feladatokkal.
 
Kulturális óra 
Egy boszorkány fél füle – Önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést segítő foglalkozások. 
 
Tábor 
Azt a kincset keresem... – Nyári táborunk koncepciója a tehetséggondozásra épít.
 
A projekt keretében vállalt indikátorérték 780 fő, akik az oktatási intézményekkel kötött együttműködések  keretében vesznek részt a programokon, közülük minimum 20 %-ban hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. A nem számszerűsíthető eredmények közül kiemeljük azokat a tartalmi módszertani fejlesztéseket, amelyek a későbbiekben is hozzájárulnak a gyerekek és fiatalok iskolán kívüli igényes ismeretszerzési és szabadidős tevékenységéhez. 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 15.

3511/03637 NKA pályázat 3511/03637 NKA pályázat

"A történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumai közül az 1825-dik esztendei Magyar Ország Gyűlésének írásai című 1-3 kötet restaurálása" pályázat megvalósítása

 

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

3533/00112 NKA pályázat 3533/00112 NKA pályázat

"Kötészeti műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére" pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

BÁCSKIR. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖNYVTÁRAK INFORMÁCIÓS RENDSZERE BÁCSKIR. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖNYVTÁRAK INFORMÁCIÓS RENDSZERE

A TIOP 1.2.3-08/1-2008-0029 azonosító számú BÁCSKIR, Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak Információs Rendszere pályázata TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Expressz” - Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése program keretében az Európai Regionális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.