Témakörök Témakörök

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ADÓÜGY 

ÉPÍTMÉNYADÓ

52/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az építményadó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

IDEGENFORGALMI ADÓ

51/2003. (XII. 1.) KR. számú rendelet az idegenforgalmi adóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg az idegenforgalmi adó mértékét, valamint az adómentesség és kedvezmény feltételeit.

IPARŰZÉSI ADÓ

54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben állapítja meg a helyi iparűzési adó mértékét, valamint az adómentesség feltételeit.


ÁLLATTARTÁS

 38/2006. (VI.30.) rendelet: Az állatok tartásáról

Hulladékgazdálkodási terv

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

- leírás a katalógusunkban
- a joganyag teljes szövege - rendelet

melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez

- a melléklet teljes szövege


ANYAGI TÁMOGATÁS 

CÉLELŐIRÁNYZAT TERHÉRE NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁS

16/2009.(II.26.) rendelete a mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatásának eljárási rendjének szabályozása.

HÁZI SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

12/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete a házi szennyvízhálózat kiépítésének lakossági támogatásáról

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS

33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ÁPOLÁSI DÍJ

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


ÁTMENETI SEGÉLY

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) az önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


CÍMER

BÁCS-KISKUN MEGYE CÍMERE, PECSÉTJE, ZÁSZLAJA

6/1996. (IV.5.) Kgy. számú rendelete  a megye címeréről, pecsétjéről, zászlajáról, és használatuk rendjéről

KECSKEMÉT VÁROS JELKÉPEI, CÍMERE, ZÁSZLAJA

7/2017. (III.30.) sz. rendelet a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról


ÉJJEL-NAPPAL NYITVATARTÓ ÜZLET

ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK RENDJE

29/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelete egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről


EGÉSZSÉGÜGY

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK

4/2019. (II.21.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról


EMLÉKTÁBLA

EMLÉKTÁBLA-ÁLLÍTÁS A VÁROS KÖZTERÜLETEIN

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről


ÉPÍTÉSÜGY

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

33/2015. (XII.17.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

BONTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI HULLADÉK KEZELÉSE

25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

melléklet a 25/2012. (V.31.) önkormányzati rendelethez


HASZONÁLLAT

ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAI

38/2006. (VI. 30.) rendelet  - Az állatok tartásáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait.


HÁZASSÁGKÖTÉS

ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOK

9/2017. (IV.27.) sz. rendelet a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairó


HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ÉS TERÜLETI VÉDŐNŐI KÖRZETEK

28/2015. (XI.25.) sz. rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről


HELYI GÁZÁR- ÉS TÁVHŐTÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


JÁTÉKTEREM 

JÁTÉKTERMEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

36/1998. (IX. 28.) rendelete a játéktermek létesítésének és működtetésének egyes feltételeiről


JOGSEGÉLY

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA

57/2011. (IX.12.) CTKÖ sz. határozat jogsegélyszolgálat létrehozása KMJV Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatánál


KÉMÉNYSEPRÉS

KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

34/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról


KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól


KITÜNTETÉS

VÁROSI KITÜNTETÉSEK, ELISMERŐ CÍMEK, DÍSZOKLEVELEK

5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról


KÖRNYEZETVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

KECSKEMÉT FÜSTKÖD-RIADÓ TERVE

24/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről


KÖZGYÓGYELLÁTÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


KÖZLEKEDÉS

KECSKEMÉT KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSE

11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról. 


KÖZMŰFEJLESZTÉS

KÖZMŰÉPÍTÉSEK TÁMOGATÁSA

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről


KÖZMŰVELŐDÉS

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

17/2018. (X.18.) önkormányzati rendelete a közművelődésről


KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁS

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK, PÉNZBÍRSÁG

24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről


KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS

6/2017. (III.30.) sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről


KÖZTEMETÉS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


KÖZTERÜLET

KÖZTERÜLET HASZNÁLAT

6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról


KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

KÖZTERÜLET VÉDELEM

23/2000. (VI. 5.) rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről


KÖZTISZTASÁG

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA, SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE, KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


KÖZTISZTVISELŐ

KÖZTISZTVISELŐKET MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK

9/2010. (II.5.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról


KÖZSZOLGÁLTATÁS

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA, SZILÁRD- ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSE, KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS

9/2014 (IV. 24.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

PARKOLÁS KÖZSZOLGÁLTATÁS, DÍJÖVEZETEK

8/2016. (IV.28.) sz. rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról


LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


LAKÁSÜGY

Önkormányzati lakások lakbéréről

12/2016. (VI.30.) sz. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbéréről


ÖSZTÖNDÍJ

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

43/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól


PANELPROGRAM

IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

17/2008. (IV. 28.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról


PARKOLÁS

PARKOLÁS KÖZSZOLGÁLTATÁS, DÍJÖVEZETEK

8/2016. (IV.28.) sz. rendelet a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról


REKLÁMOK ÉS PLAKÁTOK

REKLÁMOK ÉS PLAKÁTOK ELHELYEZÉSE

20/2017. (X.26.) sz. rendelet a reklámok és plakátok elhelyezéséről


RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


SPORT

SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATOK

23/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a sportról


SZABADTÉRI RENDEZVÉNY

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról


SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁS

3/2017. (III.30.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról


SZOCIÁLIS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS, DÍJFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

54/2007. (XII.20.) rendelete a távhőszolgáltatásról


TELEPÜLÉSKÉP

KECSKEMÉT, MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

17/2017. (IX.21.) rendelete a településkép védelméről


TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSREHABILITÁCIÓ

34/2009. (V. 29.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról


TEMETÉSI SEGÉLY

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

3/2015. (II.19.) önkormányzat rendelete a szociális támogatásokról


TERMÉSZETVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

KECSKEMÉT FÜSTKÖD-RIADÓ TERVE

24/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervéről


UTCANÉV

KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSE

19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről


ÚTÉPÍTÉS

ÚTÉPÍTÉSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

23/2010. (VI.15.) önkormányzati rendelete a lakossági kezdeményezésre megvalósuló közműépítések támogatási rendszeréről


VÉDŐOLTÁS

HUMÁN PAPILLOMA VÍRUS

 27/2013. (VI.27.) sz. rendelet a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról

KÉRELMEK A HPV OLTÁS KEDVEZMÉNYES IGÉNYBEVÉTELÉRE

melléklet a 15/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelethez


VENDÉGLÁTÓIPARI LÉTESÍTMÉNY

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NYITVA TARTÁSA

16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

melléklet a 16/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez


VÍZELLÁTÁS

VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS ÁRA

8/2012. (II.16.) rendelete a víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló 41/2006. (IX. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


ZAJVÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM, ZAJVÉDELEM, TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

17/2013. (V. 30.) a zajvédelem helyi szabályozásáról


ZÁSZLÓ

KECSKEMÉT VÁROS JELKÉPEI, CÍMERE, ZÁSZLAJA

7/2017. (III.30.) sz. rendelet a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról