Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Dr. Márkus Ferenc Dr. Márkus Ferenc

 
 
DR. MÁRKUS FERENC
 
növénynemesítő, a Magyar Tudományos Akadémia doktora
 
 
 
 
Márkus Ferenc
Forrás: OMgK
 
Homokmégyen született 1935. október 11-én. Iskoláit szülőhelyén kezdte, majd 1946-1950 között a piaristák kecskeméti gimnáziumában tanult, 1950-1954 között Baján, a technikumban. 1954-1959-ben Gödöllőn folytatta tanulmányait az Agrártudományi Egyetemen, ahol mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett.
1960-ban növénynemesítő szakmérnöki, 1964-ben egyetemi doktori, 1982-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusa tudományos fokozatot szerezte meg.
2002-ben elkészítette az MTA doktori értekezését, amelynek védésére halála évében, november 19-én került volna sor.
1960-tól a Duna-Tisza Közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Kalocsai Fűszerpaprika Kutatási Osztályán, majd a jogutódoknál, a ZKI Fűszerpaprika Kutató Állomáson, a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Közhasznú Társaságnál dolgozott, végigjárva a kutatói pálya szigorú lépcsőfokait – tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs –, 1980-tól igazgatóhelyettes, 1994-től igazgató.
 
1994-től az Országos Fűszerpaprika Terméktanács, 1998-tól a Vetőmag Szövetség és Terméktanács elnökségi tagja, 1986-tól a Szegedi Akadémiai Bizottság Kertészeti Munkabizottságának, 2000-től az MTA Növénynemesítési Bizottságának tagja volt, 2001-ben az Országos F szerpaprika Terméktanács ügyvezető elnökévé választották, 2002-ben címzetes főiskolai tanári kinevezést kapott. A fűszerpaprika nemesítésének, új, korszer fajták előállításának, intézménye eredményes működésének szentelte életét – 16 államilag elismert fajtát állított elő, 9 fajta társnemesítője volt, 74 tudományos dolgozata jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, 46 népszerűsít cikket írt. Négy szakkönyv társszerzője volt, amelyek közül a legjelentősebb „A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása” című kötet volt, 2001-ben, a Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó gondozásában jelent meg.
 
Megszállott, következetes, igényes kutató volt, nagy érdeme volt abban, hogy hazánkban kizárólag magyar fűszerpaprika-fajták vannak köztermesztésben. A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet posztumusz kapta meg 2004-ben. Kecskeméten hunyt el 2003. október 28-án. A kalocsai temetőben helyezték örök nyugalomra 2003. november 7-én.
 
 
Márkus Ferenc 1 Márkus Ferenc 5 Márkus Ferenc 2
A Kalocsai Kutató Intézet laboratóriumában, a nemesítési anyagok vizsgálata közben , 1960. Mészöly Gyulával és kutatótársaival a Kalocsai Kutató Intézet udvarán. A Kalocsai Kutató Intézet tenyész-kertjében, kezében a RUBIN  (K-0911) féldeterminált  csípősség nélküli fajtája.
     
     
Márkus Ferenc 3 Márkus Ferenc 6 Márkus Ferenc 4
Paprika. Folklór, csípősség nélküli fajta. A Kalocsai Kutató Intézet tenyészkertjében,  Somos András és Bálint Andor   akadémikusokkal, 1960. 2001-ben a Kalocsai Paprika Napok keretében rendezett  tudományos konferencián.
 
 
 
 
 
    
Elismert fajtái:
 
Vezető nemesítőként:
 
1974: Kalocsai merevszárú – 622
1974: Kalocsai determinált – 601
1977: Kalocsai determinált – 621
1977: Kalocsai cs. 631
1986: Kalocsai 702
1988: Kalocsai 801
1993: Kalocsai 90
1998: Csárdás
1998: Folklór
1998: Zuhatag
2001: Rubin
2003: Kalorez
2004: Kaldom
2005: Kalóz                           
2005: Favorit 
2005: Globál – a fajtakísérletben Glóbusz néven futott
2005: Kalmár – [a névadással kollégái tisztelettel őrzik Márkus Ferenc emlékét:
          Kal(ocsai) Már(kus)]
 
Társnemesítőként:
 
1967: Kalocsai 57-231
1971: Kalocsai 504
1977: Kalocsai 505
1988: Kalocsai V-2
1988: Kalocsai 50
1993: Kalocsai „A” cseresznye
1993: Kalocsai „M” cseresznye
1998: Remény
2001: Kármin
 
 
Díjai:
 
 
1968. Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója
 
1976. Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója
 
1980. Mathiász János-díj
 
1982. Településfejlesztésért-díj (MAE Országos Elnökség)
 
1998. Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja
 
1998. Fleischmann Rudolf-díj
 
 
Tisztségei:
 
ZKI Fűszerpaprika Kutató Állomás igazgatóhelyettese 1980-tól, majd igazgatója 1994-től  haláláig a jogutódnál, a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Közhasznú  Társaságnál  is.                                                               
 
MAE Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnökségének tagja 1968 – 1991.
 
Szegedi Akadémiai Bizottság Kertészeti Munkabizottságának tagja 1986-tól
 
Magyar Növénynemesítők Egyesülete: megalapításától tag
 
MTA Növénynemesítési Bizottság tagja 2000-től
 
Országos Fűszerpaprika Terméktanács ellenőrző bizottság tagja    1994-1995.; ellenőrző bizottság elnöke 1996-1998.; elnökségi tag 1999.; társelnök 2000.; elnök 2001 –
 
Országos Vetőmag Terméktanács elnökségi tagja 1998-tól
 
Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság Fűszerpaprika Szakbizottság tagja 1999-2004. dec. 31-ig
 
Kertészeti és Élelmezésipari Egyetem Baráti Kör alapító tagja 1966-tól
 
Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend tagja 2001.
 
Címzetes főiskolai tanár 2002-től
 
 
Forrás: OMgK, Kalohírek.hu