Kodály-módszer Kodály-módszer

A magyar iskolai énektanítás reformjáért senki sem tett még megközelítően sem annyit, mint Kodály. Nem egyszer különböző intézkedések gördítettek akadályt évtizedeken át érlelt koncepciójának kibontakozása elé. Pedagógiai munkássága és négy évtizedes nevelői munkája 21 füzetben közreadott többszáz énekgyakorlat, tanulmányaival együtt: a Kodály-módszer.

Ő az első, aki néphagyomány alapján összefüggő, korszerű rendszert tudott kiépíteni. Az általános iskola énektanításának reformját tartotta a legfontosabbnak. Tisztán látta, hogy nem lehet magas szintű az egyetemi oktatás, míg az általános iskola énektanítása nincs megalapozva.

Magyarországon kialakult egy egységes zenepedagógiai rendszer Kodály révén, amely elvezet az óvodáskortól egészen zeneakadémiáig.

Kodály zenei nevelési koncepciójának feladatrendszere három pontban vázolható fel:

1. Zenei alapműveltség nyújtása minden gyerek számára az általános iskolában, majd a gimnáziumban. Ennek feltételei:

- énekközpontúság

- értékes tananyag

- relatív szolmizáció rendszere

2. Személyiségformálás: sokoldalúan képzett ember

3. A szakemberképzés és a közönségnevelés egyensúlyának és helye irányainak megteremtése.

Ez a rendszer a relatív szolmizációra épül, mely egyaránt alkalmas a magyar és más népek zenéjének, valamint az egyetemes zenetörténet nagy alkotásainak megismerésére.

Minden iskolatípusban, általános és középiskolában, zeneiskolában, tanképzőkben, egészen a zeneakadémiáig azonosak a módszer alapvető meghatározói. Mindenki egyforma bázisról indul el, és olyan messzire jut, amennyire tanulása és tehetsége elviszi.

Forrás: A Kodály-módszer alapjai / Huszár Elvira. – Újvidék : Fórum Könyvkiadó , 2008. – p. 28-30. Lásd a katalógusban>>

A Kodály-módszer alapjai

 

Kodály-módszer szócikk a Magyar Katolikus Lexikonban>>

Ajánlott irodalom:

Kodály-módszer, Kodály-koncepció, Kodály-filozófia / Erős Istvánné
In: Parlando : zenepedagógiai folyóirat, 2008. (50. évf.) 5. sz. p. 4-9.  Tovább a teljes cikkhez>>

Kodály Zoltán nevelési eszméi / Szőnyi Erzsébet. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. - 97 p. >>

Kodály Zoltán nevelési eszméi

Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a gyakorlatban [videodok. ] : Elméleti és gyakorlati áttekintés bemutató órákkal az óvodától a középiskoláig. - Kecskemét : Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány, 2006. - 1 DVD >>

Zenepedagógiai elvei a gyakorlatban