kánonok kánonok

Hat tréfás kánon (1936)

1. Lencse, borsó, kása

2. Madarak voltunk

3. A leányka szótalan

4. Uj kőkút

5. Kerek ez a tó

6. Mikor mentem

A magyarokhoz (1936)

Szolmizáló kánon (1942)

Háromszólamú kánon (1944)

Goethe-kánon (1959)

Forrás: Kodály Zoltán élete és munkássága / Eősze László. - Budapest : Zeneműkiadó, 1956. - p. 195.  Lásd a katalógusban>>