"Kodály Zoltán emlékére" szakalapítvány "Kodály Zoltán emlékére" szakalapítvány


A PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAEA Alapítványról

A művelődési miniszter az oktatás, a kutatás, a művészetek különböző ágainak támogatása, a közművelődés megújítása, valamint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása és fejlesztése érdekében alapítványt hozott létre 1990-ben közérdekű célok megvalósítására. Az alapítványi célok elérését a szakalapítványok valósítják meg.

"Kodály Zoltán emlékére" szakalapítvány

Célja: A magyar zenei művelődés színvonalának emelése Kodály Zoltán szellemében, különös tekintettel az ifjúság zenei nevelésére.

A Szakalapítvány rendszeresen hirdet pályázatot a színvonalas amatőr kórusmozgalom, valamint a zenetörténeti évfordulók méltó megünneplésének támogatására, harminc főnél nagyobb létszámú énekkarok kórustalálkozón, fesztiválon való részvételére - ha műsoruk elsősorban Kodály Zoltán és a múlt vagy jelen jubiláns magyar komponistáinak műveire épül.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kórus létszámát, műsorát, továbbá a szereplés helyét, időpontját és költségtervét.

A kuratórium kiemelten értékeli a ritkábban hallható, igényes kórusok műsorra tűzését, és azt, ha a hangversenyt összkar  énekléssel zárják.

Forrás: A PRO RENOVANDA CULTURA HUNGARIAEA Alapítvány honlapja>>