Kodály Örökség Program Kodály Örökség Program

Az elnevezés is utal a kezdeményezés céljára: Kodály örökségének ápolása, szellemi örökségének megőrzése és továbbvitele, az ezzel kapcsolatos kulturális műhelyek munkájának összehangolása.

A Kodály Örökség Program közvetlen célja: A teljes emberi élet kibontakozását szolgáló zenei nevelés a felnövekvő nemzedékek számára olyan szellemiség, értékrend és humánus magatartásforma közvetítése, amely kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság „Kodály örökség” munkacsoportja:
A munkacsoport a város zenei életét érintő előterjesztések elkészítésében is kiveszi részét, valamint beleszólhat a kultúrára szánt költségvetési források felhasználásába is.
A bizottságot Leviczky Cirill vezeti.
Tagjai: Alföldyné Dobozi Eszter, Csík János, Dr. Nemes László Norbert, Durányik László, Gerhát László, Hegedűs Zoltán, Ladics Tamásné, Palotás József.

Forrás: Kecskemét megyei jogú város honlapja>>