Katona József Lexikon Katona József Lexikon

Kodály Zoltán avatóbeszéde Katona József szobránál Kodály Zoltán avatóbeszéde Katona József szobránál

KATONA JÓZSEF SZOBRÁNÁL
Avatóbeszéd

Tisztelt közönség!
Az ókorból szép legenda maradt ránk a Memnon-szoborról. Ez olyan szobor volt, ha rásütött a felkelő nap, megzendült, énekelni kezdett. Úgy írják: üdvözölte anyját, a felkelő Napot. Úgy látom, hogy ez a Katona-szobor afféle Memnon-szobor szerepének betöltésére van hivatva. De akár rásüt a nap, akár nem, mindig énekelnie kell.
Mit énekeljen, mit zengjen? Azt, hogy az ő példája és még sok más magyaré is azt mutatja: hiába születik a zseni egy országban; ha nincs mellette művelt néptömeg, nem megy semmire. Shakespeare sem lett volna Shakespeare, ha nem olyan országban születik, ahol művelt tömeg visszhangozza szavait és érti meg tanítását.
Ha Katona ma élne, nem ez lenne a sorsa. Talán minden évben új darabját mutatná be a Nemzeti Színház. De tragédiája és szerencsétlensége az, hogy száz évvel előbb született, mint kellett volna. A talaj még nem volt előkészítve. Ha ma születne, ilyen panasza nem lehetne. a legutóbbi kongresszusi határozatok annyira megnyitották az utat, hogy mam már nem nézik a származást a felsőbb iskolába jövetelnél. Ma már Ady Endre is bekerülne az egyetemre, bár kulák származású. És ha egy Katona József születne, az előtt sem volna zárva a főiskola, mert apja becsületes takácsmester volt, aki vagy két legénnyel dolgozott.
Bár csak mennél több fül hallaná e Memnon-szobor énekét és járulna hozzá a maga részéről, hogy ne kallódjanak el a tehetségek, hanem kifejlődjenek és még életükben elérjék diadalukat! Ezt mondja ez a szobor mindenkinek, aki elmegy mellette.

[1962. december 16.]


Forrás: Visszatekintés / sajtó alá rend. és bibliogr. Bónis Ferenc. - Budapest : Argumentum, 2008. - 3 db
3., Hátrahagyott írások, beszédek, nyilatkozatok. - p. 432.