Katona József Lexikon Katona József Lexikon

Tudományos tanácskozások életművéről Tudományos tanácskozások életművéről

A Katona József emlékév nagy eseménye Kecskeméten. Tudósok, írók, kulturális vezetők az Irodalomtörténeti Társaság tudományos vándorgyűlésén.

In: Petőfi Népe 1962. 04. 12. p. 1.

Tanácskozás a Bánk bán utóéletéről. Az Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése Kecskeméten / Heltai Nándor

In: Petőfi Népe 1980. 04. 26. p. 1.

Tanácskozás


1991. november 8 - 9. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése és Bács-Kiskun megyei tagozatának megalakulása.

Vándorgyűlés cikk

Forrás: Kecskeméti Lapok, 1991. 11. 08. p.5.

200 ÉVE SZÜLETETT KATONA JÓZSEF  (AZ 1991. NOVEMBER 9-I KECSKEMÉTI EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI)

In: Színháztudományi Szemle 29. 1992. 5-83 p.

Göncz Árpád: Kecskemét ünneplő polgáraihoz

Antall József: Nemzetben gondolkodni, függetlenséget hirdetni

Nagy Péter: Elnöki megnyitó

Orosz László: Katona József személyisége

Fried István: Színjáték, dramaturgia, kortárs dráma - és a Bánk bán

Csetri Lajos: Bánk bán-problémák -szociológiai vetületben

Wéber Antal: Katona József és a "gótikus" irodalom

Bécsy Tamás: "...oszlop módra állott..." (Újra  az V. felvonásról)

Rohonyi Zoltán: Katona drámafölfogása és a Bánk bán instrukciói

Nagy Imre: Arachné szőttese (A rózsa c. vígjátékról)

Márton László: Bánk bán, a királyné megmentője

Howard, Roger: A történeti drámáról és a Bánk bánról

Beke József: A Bánk bán-szótárról

Bíró Ferenc: Katona József sírjánál

Imre Zoltán: Bánk bán-előképek Katona József drámáiban


 

A 100 ÉVES MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE

A DRÁMAI MŰNEM TÖRTÉNETÉRŐL, Kecskemét, 2011. november 11-12.

(a teljes programból kiemelve a Katona Józsefhez szorosan tartozó programok)

1 .nap                                                                                                                                

12.00-12.30: Koszorúzási ünnepség Katona József szobránál.

15.00-17.00: a Városháza díszterme,  ÜNNEPI ÜLÉS
 
Prof. emer. Bíró Ferenc DSc (ELTE): Katona József négy múzsája

17.30-18.30:Katona József Könyvtár, IRODALMI ÉLET KECSKEMÉTEN

Vendégek: Orosz László irodalomtörténész, Buda Ferenc költő

A beszélgetést vezeti: Füzi László irodalomtörténész

2. nap

9.00-12.00: A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karának díszterme

Dr. Vilcsek Béla PhD (főiskolai docens, ELTE): Magyar dráma a XX. század elején

Dr. Petőcz András PhD (főiskolai tanár, Kodolányi J F): A mai színházról

Füzi László (főszerkesztő, Forrás): A Forrás és a Katona-hagyomány viszonyáról

Bajtai Mária (ny. középiskolai tanár, Kecskemét): A Katona-hagyományról

Dr. Árpás Károly (középiskolai tanár, Szeged): Katona Bánk bánjáról