Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Iványosi-Szabó Tibor Iványosi-Szabó Tibor

 

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR

Történész, levéltáros 

(1933-2021)

Iványosi-Szabó Tibor


1933-ban született Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdte 1944-ben, majd az iskola államosítása után a Katona József Gimnáziumban folytatta. Itt érettségizett 1952-ben.
Diplomáját 1956-ban szerezte Szegeden, a JATE BTK történelem szakán. Ezután egykori iskolájában a Katona Gimnáziumban tanított egészen 1973-ig. 1973. április 1-től nevezték ki a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatójává. Ezt a tisztséget 1996-ig töltötte be.
Kecskeméten hunyt el 2021. dec. 15-én.

Tudományos fokozatai:

egyetemi doktor (1978)
a történelemtudományok kandidátusa (1992)
az MTA doktora (2002)

Eddigi kutatási területei, témái: pénz-, ár-, bértörténet 1620-1790, migráció, demográfia 1650-1848, A Kecskemét-monográfia I. kötetének és a Bács-Kiskun megye múltjából c. sorozat 1-14. kötetének szerkesztője. Számos monográfia, tanulmány, tudományos cikk szerzője.

Fontosabb tudományos tagságai, funkciói: 
Magyar Történelmi Társulat
Levéltárosok Egyesülete

Elismerései:
Szabó Ervin Emlékérem (1987)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (1996)
Kecskemét Város Díszpolgára cím (2003)
                    

 

Válogatott bibliográfia

Monográfiák:

Délkelet-Dunántúl szerepe Kecskemét 17. század végi migrációjában  - Pécs : Baranya M. Lvt., 1985.

Kecskemét 1848/49-ben - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft : Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1990.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1991.

Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt : Disszertáció – 1991.

Kecskemét gazdasági fejlődése 1700-1850 - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1994.

Kecskemét 1686-1850 [Disszertáció] - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

Kecskemétiek a polgári társadalom és a nemzeti függetlenség védelmében 1848-49-ben - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2000.

A kecskeméti német kisebbség gyökerei : 18-19. század = Wurzeln der Kecskeméter Deutschen minderheit.  Kecskemét : Kecskeméti Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat, 2006.
 

Általa szerkesztett könyvek:

Bács-Kiskun megye múltjából 1-14. k. / szerk. Iványosi-Szabó Tibor Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-1998

Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [kiad. a Kiskunfélegyháza város Tanácsa] ; [... mtársai Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. - Kecskemét [!Kiskunfélegyháza] : Vár. Tcs., 1985.

Ede Weber in Helvécia : Ein Schweizer in Ungarn / von Endre Hulej und Josef Ö. Kovács. - Helvécia : Helvéciai Állami Gazdaság, [post 1987].

A mai Bács-Kiskun megye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején / szerk. Iványosi-Szabó Tibor ; [az anyaggyűjtésben részt vett Bánkiné Molnár Erzsébet et al.]. - Kecskemét : Bács-Kiskun M. Levéltár, 1989.

Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. - 115, [2] p. ; 21 cm. - (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 4.)

Nemzeti bizottságok a mai Bács-Kiskun megye területén : 1944-1949 / Kisfaludy Katalin. - Gyula[!Kecskemét] : Bács-Kiskun m. Lvt., 1989.
Telepítések csonka Bács-Bodrog vármegyében : 1945-1948 / Tóth Ágnes ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989[1990].

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. - 151 p. ; 29 cm. - (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 3. köt. 9.)

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár (volt Kecskeméti Állami Levéltár) fondjainak és állagainak jegyzéke / [szerk. Iványosi-Szabó Tibor]. - 2. bőv. és átdolg. kiad. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991. - 151 p. ; 29 cm. - (A magyar állami levéltárak fondjegyzéke ; 9.)

Jászkun kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745-1848 : Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára / Bánkiné Molnár Erzsébet. - Gyula ; [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

Kecskeméti szabályrendeletek / összeáll. és jegyzetekkel ell. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1991.

A Fölső-Kiskunság a XVI-XVII. sz.-ban / Illyés Bálint ; a sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1992. (Levéltári füzetek : Bács-Kiskun megye ; 7).

Kecskemét önkormányzata : Közigazgatás és bíráskodás, 1686-1848 / Kisfaludy Katalin ; sorozatot szerk. Iványosi-Szabó Tibor. - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1992.

Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században / Novák László Ferenc ; [lektor Erdmann Gyula, Iványosi-Szabó Tibor]. - Nagykőrös : Arany J. Múz., 2006.

Kecskemét : képes városkalauz / Gyergyádesz László ...[et al.]. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 2008.
 

Tanulmányok

Cumania (Kiad.: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 1972-2011) c. évkönyvekben:

Kecskeméti statutumok I. : 1659-1709
In: Cumania 10., 1987. p. 69-117. Teljes szöveg>>

Kecskeméti statutumok II. : 1711-1790
In: Cumania 11., 1989. p. 207-290.
Teljes szöveg>>

A mezővárosi autonómia formálódása Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: Cumania 25., 2010. - p. 5-140.
Teljes szöveg>>


Bács-Kiskun megye múltjából (Kiad.: Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1975-2011) c. évkönyvekben:

Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcból
In: 2. k. A késői feudalizmus kora, 1979. p. 287-342.

Pénzforgalom és pénzértékek Kecskeméten 1662-1711
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 9-146.

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII-XVIII. században
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.147-158.

Az árak alakulása Kecskeméten 1662-1790
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p.159-320.

A bérek alakulása Kecskeméten a hódoltság utolsó évtizedeiben
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 321-387.

A migráció Kecskeméten 1662-1711 között
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 389-434.

Nagykőrös népe és gazdálkodása az 1689-es nyilvántartások alapján
In: 7. k. Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások, 1985. p. 435-494.

A bérek alakulása Kecskeméten 1686-1790
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 59-131.

Egy mezőváros társadalmi és gazdasági tagolódása a XVIII. századi adóösszeírások tükrében
In: 10. k. Gazdaság és társadalom, 1989. p. 133-324.

Adatok a reformkori Kecskemét társadalmi ellentéteihez
In: 11. k., 1992. p. 297-329.

Adatok a cigányok kecskeméti történetéhez : 1596-1850
In: 12. k., 1993. p. 7-55.

A növénytermesztés Kecskeméten 1700-1850
In: 12. k., 1993. p. 75-145.

Társadalmi ellentétek Kecskeméten 1822 táján
In: 13. k., 1994. p.151-195.

Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig
In: 14. k., 1998. p.71-167.

A közigazgatás alakulása a mai Bács-Kiskun megye területén a polgári forradalom után
In: 15. k., 1999. p. 5-93.

Adatok a Homokhátság XVIII. századi állatjárványaihoz
In: 17. k., 2001. p.185-229.

Kecskemét polgárai és Kossuth Lajos kapcsolata 1848 szeptemberétől 1849 júliusáig
In: 18. k., 2003. p. 155-170.

Koháry István, Kecskemét potior földesura
In: 19. k., 2004. p. 5-33.

Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről
In: 19. k., 2004. p. 35-84.

Egy parasztcsalád gazdasági és társadalmi emelkedése: a kecskeméti Ladányiak, 1648-1853
In: 20. k., 2005. p. 7-116.

Kecskemét város szervezeti és működési szabályzata
In: 20. k., 2005. p. 133-155.

Növénytermesztés Kecskeméten a XVII. Században
In: 21. k., 2006. p. 7-103.

Kecskemét szerepe a Rákóczi-szabadságharcban
In: 21. k., 2006. p. 107-148.

Állattartásunk a Homokhátság közepén a XVII. században
In: 22. k., 2007. p. 7-128.

A városi mészárszékek üzemeltetése Kecskeméten a XVI-XVII. században
In: 23. k., 2009. p. 237-260.

Életrajzok
Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja  c kötetben (szerk. Pálmány Béla. Budapest : Magyar Országgyűlés, 2002.):

Ifj. Gózon Imre
Illésy János
Karika János
Nagy Károly
Papp Mór, bogdi
Pethes József
Pompéry János
Simonyi János
Szabó Sándor
Szentkirályi Móric, érszentkirályi
Vörösmarty Mihály

 

Egyéb tanulmányok

Bács-Kiskun megyei Levéltár
In: Magyarország levéltárai / szerk. Balázs Péter. Budapest : Új M. Közp. Lvt., 1984. p. 82-91.

A kecskeméti Gazdasági Egyesület létrehozása : 1844-1852
In: Adatok a kecskeméti piarista gimnázium színjátszásához / Holczer József . - Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 1989. - p. 97-116.

Mártonffy (Mártonfi) Károly
In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében. Szolnok : Kun Összefogás Konzorcium : Jász-Nagykun-Szolnok M. Múz. Ig., 2011. p. 552-553.

A szellemi élet csírái a középkori Kecskeméten.
In: Forrás. - 33. évf. 5. sz. (2001. máj.), p. 90-96. Teljes szöveg >>

Historiográfiai vázlat. Kecskemét 1686-1849 közötti időszakáról
In: Forrás. - 34. évf. 2. sz. (2002.febr.), p. 73-82. Teljes szöveg >>


Keserű sors : Katona József: Versek, tanulmányok, egyéb írások.
In: Forrás. – 12. sz. (2002. dec.), p. 125-128. Teljes szöveg>> 

Róla szóló cikkek:

Iványosi Szabó Tibor / Varga Mihály. - (Arcok és vallomások)
In: Köztér. - 2. évf. 8. sz. (1999. aug.), p. 5. Teljes szöveg>>

 

Intelligens emberek voltak vezető pozíciókban / Rigó Róbert
In: Forrás. - 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 61-72. Teljes szöveg>>

 

Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk... : Dr. Iványosi-Szabó Tibor / Varga Géza. - Fotó
In: Kecskeméti lapok. - 112. évf. 19. sz. (2016. okt. 27.), p. 19. Teljes szöveg>>

 

Elhunyt dr. Iványosi Szabó Tibor, Kecskemét díszpolgára : KÖZLEMÉNY .
In: Hiros.hu. – (2021. 12. 16.) Teljes szöveg>>