Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitvatartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 
 

Magazinolvasó Magazinolvasó

 

A Magazinolvasóban több mint 170 kiadvány közül válogathat. Megtalálja az országosan és helyben megjelenő napi- és hetilapokat, a megyei információs és hirdetési újságokat, a képeslapokat és magazinokat.

A cikkekről, hirdetésekről, tudósításokról fénymásolatot kérhet.

Olvasását optikai eszközök is segítik: olvasólécet, olvasógömböt, hagyományos és digitális nagyítót is szolgáltatunk.

A könyvtárban való eligazodását és tájékozódását segítik a könyvtárosok.

A Magazinolvasó szolgáltatása nincs könyvtári tagsághoz kötve!

További információ kérhető a 76/500-563-as telefonon és a tajekoztatas [at] kjmk.hu e-mail címen.

Kölcsönözhető gyűjtemény Kölcsönözhető gyűjtemény

A szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása>>

 

Az első emeleten található gyűjteményegységek kölcsönözhetőek. A szépirodalmi gyűjtemény termében külön polcokon - tematikus egységben - vannak a romantikus regények, a bűnügyi regények és a fantasztikus művek. A terem előtti térben pedig az iskolai kötelező olvasmányokat lehet egy helyen gyorsan, kényelmesen megtalálni.

A kölcsönözhető szakirodalom termében minden tudományterülethez található korszerű ismeretanyag. A nyelvkönyvekhez hanganyagokat is lehet kölcsönözni. A népszerű témakörök megismerését ajánló bibliográfiákkal is segítjük.

További kölcsönözhető dokumentumokat kínál a Gyermekvilág elsősorban a 12 éven aluliaknak, az Európa gyűjtemény, illetve - hangzó dokumentumok formájában - a Zenei szolgáltatás.

További információ kérhető a 76/500-563-as telefonon és a tajekoztatas [at] kjmk.hu e-mail címen.

Kölcsönözhető gyűjtemény
Fotó: Walter Péter

Európa gyűjtemény Európa gyűjtemény

 

Idegen nyelvű szak- és szépirodalom mellett folyóiratok is kölcsönözhetőek. Az angol, német és francia művek kínálata a leggazdagabb. A gyűjteményrész fejlesztésében a Goethe-Institut és a British Council ad segítséget. A British Council GatewayUK Tájékoztatási Pontján az angolul tanulók és tanítók találhatnak korszerű tananyagokat, módszertani kiadványokat, hangfelvételeket.

További információ kérhető a 76/500-563-as telefonon és a tajekoztatas [at] kjmk.hu e-mail címen.


Olvasóterem Olvasóterem

 
 
A könyvtár gyűjteményének legértékesebb művei az olvasóteremben helyben olvashatók. A gazdag szakirodalmi választék lehetőséget nyújt a különböző célú kutatómunkára, segít a szakdolgozatot íróknak, tanulmányi versenyre készülőknek, konkrét témában tájékozódni vágyóknak. Az olvasótermet könyvtári tagok vehetik igénybe.
Az olvasóterem gyűjteményét a tudományterületek összefoglaló, illetve mélyebb megismerést biztosító művei alkotják:
 • általános enciklopédiák, lexikonok, szótárak
 • a tudományterületek kézikönyvei,monográfiái, bibliográfiái, gyűjteményes és egyedi dokumentumai
 • jelentős idegen nyelvű kiadványok
 • magyar nyelvű szaklapok, szakfolyóiratok

Az olvasást különböző technikai eszközök segítik. Olvasólécet, olvasógömböt, hagyományos és digitális  nagyító eszközöket biztosítunk.

Az olvasóterem szépirodalmi gyűjteményében a legértékesebb alkotások folyamatosan hozzáférhetőek. Magyar és külföldi klasszikusok, a jelen kor kiemelkedő alkotóinak összegyűjtött művei, életmű-kiadások, könyvészetileg értékes példányok, ünnepi alkalmakra készített irodalmi összeállítások, gyűjteményes kötetek alkotják a kínálatot.

 


 

 

Ajánló bibliográfiák>>

További információ kérhető a 76/500-563-as telefonon és a tajekoztatas [at] kjmk.hu e-mail címen.

Helyismereti gyűjtemény Helyismereti gyűjtemény

A szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása>>

 

A különgyűjtemény Bács-Kiskun megye és Kecskemét múltjával és jelenével kapcsolatos dokumentumokat őriz. Gyűjtjük a helyi tartalmú, helyi kiadású és a helyi nyomdákban készült kiadványokat, valamint a helyi szerzők műveit, dokumentumtípustól függetlenül (könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, közgyűlési jegyzőkönyvek, szakdolgozatok, audiovizuális dokumentumok).

 

Helyismereti gyűjtemény
Fotó: Walter Péter

Szolgálati térben elhelyezett dokumentumtípusok:

 • könyvek
 • kurrens napilapok, folyóiratok, évkönyvek
 • térképek
 • audiovizuális dokumentumok: CD-k, videokazetták, számítógépes dokumentumok


Raktárban elhelyezett dokumentumtípusok:

 • kötött folyóiratok
 • aprónyomtatványok: meghívók, plakátok, műsorfüzetek, kiállítási katalógusok, szórólapok, képeslapok stb.
 • megyei és városi közgyűlés jegyzőkönyvei
 • szakdolgozatok
 • pályázatok
 • iskolai értesítők
 • mikrofilmek


Az OLIB integrált rendszerben épülő helyismereti adatbázis tartalma:

a megyére, annak településeire, jeles személyeire vonatkozó művek, dokumentumok formai és tartalmi feltárása;

a helyismereti adattár, amelyben helyi személy, helyi testület, helyi földrajzi név, helyi tárgy, helyi objektum adatait gyűjtjük és szolgáltatjuk;

a helyismereti cikk adatbázist, amely a sajtófigyelés eredményeképpen a könyvtárba járó folyóiratok, napilapok helyi tartalmú cikkeinek adatai;

a helyi jogalkotás adatai: a megyei és a városi közgyűlés jegyzőkönyveinek feltárása.


További információ kérhető a 76/500-576-as telefonon és a helyismeret [at] kjmk.hu e-mail címen.

Történeti gyűjtemény Történeti gyűjtemény

 

A szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása>>

 

1897-től 1944-ig gyarapított Kecskemét Városi Könyvtár megmaradt gyűjteménye. Anyaga helyben használható az olvasótermekben.
Az OLIB katalógus mellett az eredeti, kézzel írott cédulakatalógus is feltárja a gyűjtemény kincseit, melyeket adatbázis formában is a közönség elé tárunk.

Tovább a Történeti gyűjtemény kincsei adatbázishoz>>

Zenei gyűjtemény Zenei gyűjtemény

 

A szöveg meghallgatásaA szöveg meghallgatása>>

 

Városunk és a megye legnagyobb nyilvános zenei gyűjteménye vár minden érdeklődőt, aki szívesen hallgatná a klasszikus zene virtuózait, a népzene lendületes ritmusait, a szórakoztató zene slágereit, a világirodalom és a magyar irodalom halhatatlanjainak műveit megszólaltató művészeket akár hangoskönyveken is.

A Zenei szolgáltatás kiemelt  feladatának tekinti a Kodályi életmű gondozását, így tudatosan törekszik arra, hogy műveit bemutató hangfelvételeket a teljesség igényével szerezze be. A művek interpretációs sokszínűsége is jellemző gyűjteményünkre, megfelelve a szélesebb használói igénynek.
 
Kodály Zoltán életművének megismertetését szolgálja Kodály Zoltán Tudástár oldalunk is, melyet a tanulás és oktatás segítésére hoztunk létre.
 
Katalógusunk a gyűjteményben elhelyezett hangzó dokumentumokon megtalálható zenei és irodalmi műveket is feltárja.