Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitva tartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 

Formation aux adultes Formation aux adultes

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8., Tel.:76/500-550; Fax: 76/500-570; e-mail:kjmk@kjmk.hu

Engedély határozat száma: 51092-3/2016/KOZGYUJT

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felnőttképzési tevékenységet folytat és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt.

 


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

 

A képzés megnevezése:

Minőségirányítás a könyvtárban

A képzés időtartama:

120 óra

 

A modulok tervezett időpontja:

I. modul –       2019. október 14-17.

II. modul –      2019. november 25-28.             

III. modul –     2020. február 3-6.

IV. modul –     2020. április 6-9.

 

Minőségirányítás tanfolyamainkkal szeretnénk hozzájárulni a könyvtárak minőségbiztosítási rendszereinek kiépítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Ennek érdekében 120 órás akkreditált minőségirányítás tanfolyamot indítunk minden évben.

"Minőségirányítás a könyvtárban" című, könyvtáros-továbbképzési programunk indítási engedélyét a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta újabb 5 évre.  Engedély szám:  51092-3/2016/KOZGYUJT

Rövid ismertető

Az országos fejlesztési projektek alkalmazása során, egyre nagyobb az igény az egységes alapon kifejlesztett módszerek alkalmazására és azok azonos értékelésére, a mennyiségi szemlélet mellett a minőségi szemlélet meghonosítására és fejlesztésére, az Európai Uniós szolgáltatási színvonal megteremtésére. A négy modulból álló minőségirányítási tanfolyam célja, hogy a könyvtárügyben dolgozók lényeges különbözősége mellett, a minőségben mutassa meg az egységet. Alapot ad a „Minősített könyvtár” cím elnyeréséhez.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgató elsajátítja a minőségirányítás alapelveit, a teljesítménymérés és értékelés módszereit. Megismeri a tudásmenedzsment alapjait. Gazdálkodási ismereteket szerez. Megismeri a hagyományos és az online marketing módszereit. Minőségi kézikönyvet tud készíteni. Jogi- és etikai ismereteket kap a személyre szabott szolgáltatások kialakításához.

A modulok tantervi egységei:

I. modul: Bevezetés a minőségirányításba. A minőségi szemlélet könyvtári megjelenése. A különböző minőségirányítási rendszerek.  A TQM alapelvei. A nyilvános könyvtárak minőségirányítási feladatai. A minőségirányítási rendszer elemei, eszközei. A  minőségirányítás bevezetésének lépései. A vezetés felelőssége, és a teljes elkötelezettsége, a folyamatos képzés. A vezetés meghatározó szerepe a szervezet életében.

Partnerközpontúság: a partnerek azonosítása és rangsorolása. A folyamatos minőségfejlesztésről történő gondoskodás.

II. modul: A stratégiai tervezés menedzsmentje. A változások menedzselése: a stratégiai tervezés. Helyzetkép készítése PGTTJ és SWOT segítségével. A stratégiai tervezés a megoldandó feladatok eszköze. Az erőforrás számbavétele. Folyamatközpontúság. A folyamatközpontú működés fő jellemzői. A folyamatok azonosítása, a folyamatok rendszere. Erőforrásmenedzsment: emberi erőforrás. Az emberi erőforrás szerepe az erőforrások rendszerében. Szakmai felkészültség, kompetenciák. Önálló munkavégzés. A felelősségi körök, munkakörök világos szabályozása. Minőségügy dokumentálása. A működés helyzetképének, illetve a változások követésének bemutatását biztosító tevékenység. A szabályozás, az előíró és igazoló dokumentumok rendszere.

III. modul: Állománymenedzsment. Az állománymenedzsment értékelésének alapjai. A felhasználóközpontú állományszervezés elemei, gyakorlata és megvalósítása.Szolgáltatásmenedzsment. A szolgáltatások sajátosságai, típusai, jellemzői. A szolgáltatási irányelvek kidolgozása. Tudásmenedzsment. A tudástársadalom és tudásgazdálkodás jellemzői. A tudásmenedzsment fogalma, meghatározások. Információmenedzsment. Az információs társadalom és információgazdálkodás jellemzői. Az információmenedzsment fogalma, céljai és teendői: a szervezet információs erőforrásainak mindenoldalú kezelése.

IV. modul: Erőforrásmenedzsment: innováció-, és projektmenedzsment- gazdálkodás. A tárgyi erőforrások szerepe a szolgáltatások minőségében. A költségvetés jellemzői, térítéses szolgáltatások. Kommunikáció, a médiában történő megjelenés menedzselése. A marketing és a PR lehetősége és szükségessége a könyvtárakban. Digitális marketing. Jogi keretek. A minőségirányítás lehetőségeit, céljait a hazai könyvtári jogszabályok foglalják keretbe. A minőségi kézikönyv. A “KKÉK 2017” szerinti értékelés. A helyi társadalomra gyakorolt hatás.

A tanfolyam helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

                                       (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

 

A tanfolyam részvételi díja: 188.000,-Ft 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtáringyenes felnőttképzési szolgáltatásai:

 ·Előzetes tudásszint felmérés

 ·Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

              ·Elhelyezkedési tanácsadás

A tanfolyam szervezője, megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.

A tanfolyam résztvevőinek száma: legalább 15, legfeljebb 20 fő

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.

 

Információ: Paróczai Andrea, Tel.: 76/500-577 fax: 76/500-570;  e-mail: paroczaia@kjmk.hu

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető:

                                                 

 
Felnőttképzők Szövetsége

Cours d’ initiation à l’ Internet Cours d’ initiation à l’ Internet

Notre bibliothèque soutient non seulement l’éducation du système scolaire officiel, mais offre des services considérables pour ceux qui désirent s’instruire dans l' éducation extrascolaire ou en toute indépendance.

Nous accordons une attention prioritaire à faire connaître les technologies de l'information et de la communication et à fournir l’infrastructure y nécessaire. Nous voudrions assister les intéressés pour qu’ils puissent

-        s’orienter - en dehors de sources traditionnelles - dans le domaine de noveaux supports d’informations électroniques

-        maîtriser la culture numérique et perfectionner leurs compétences

-        trouver de différents moyens de se former

-        avoir accès à l’infrastructure nécessaire et utiliser l’Internet

Pour cela nous offrons le service comme suit :

INFOSULI

Notre bibliothèque continue à offrir ses cours très populaires de l’initiation à l’Internet. Nous souhaitons de donner assistance surtout aux adultes qui n’ont pas encore réussi à acquérir la base de la culture numérique, mais ils en exposent leurs exigences. Le service est pour ceux qui:

-s’abonnent à la Bibliothèque KatonaJózsef  et ont plus de 16 ans

-se présentent à notre biblothèque pour un de nos cours en 30 heures avec différents horaires et lancés à de différentes dates

-paient une contribution de HUF 8.000,-  pour le prix de la formation ; les retraités reçoivent une remise et paient HUF 4.800,-.  

Des connaissances qui peuvent être acquis sont les suivants :

- maîtrise de base de l’usage de l’Internet

- correspondance par courrier électronique

- recherche d’informations dans des bases de données et des pages web

- administration électronique

Les cours sont donnés par des bibliothécaires qualifiés. Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque, les participants de ces cours peuvent faire des exercices de façon autonome.

Selon les exigences, nous vous proposons comme suit :

2 X 3 heures / semaine (10 séances), les jours de semaine dans la matinée : 10:00 – 13:13

1 X 5 heures / semaine (6 séances), le lundi : 09:00-13 :00

Les détails en connexion avec les groupements peuvent être demandés dans le secteur Infothèque de la bibliothèque. Les groupes de 12 personnes seront formés suivant l’ordre d’arrivés des demandes d’adhésions. Il est dans nos intentions de pouvoir continuer à lancer nos cours dans l’avenir aussi.

Des informations complémentaires peuvent être demandées par le no de télépnone 76/500-560 ou par courriel : info[at] kjmk.hu .

Politique qualité Politique qualité

A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Katona József Könyvtár az ország egyik leglátogatottabb nyilvános közkönyvtára. Minden korosztályra kiterjedő, szerteágazó szolgáltatásairól közismert.

Az intézmény tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a felnőttképzés. Minőségpolitikánk arra a meggyőződésünkre épül, hogy a felnőttkori egyéni és csoportos tanulásnak egyre fontosabb szerepet kell betöltenie az emberek életében. Az életre való tanuláshoz a könyvtár képes minőségi feltételeket biztosítani. Ennek érdekében minőségbiztosítási rendszerünk alapja:

   Használóközpontúság: arra törekszünk, hogy olyan képzéseket szervezzünk, amelyekre elsősorban intézményünkben találják meg a használók a legoptimálisabb kínálatot

    Tudásmenedzsment: széleskörű tudásra építünk az adott témában legkiválóbb oktatók bevonásával, akiktől elvárjuk ismereteik és tananyagaik folyamatos megújítását

    Szabályozottság: felnőttképzési és szolgáltató tevékenységünket - a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával/betartatásával szabályozott keretek között végezzük. Munkánkban a dokumentálás, a folyamatos elemzés, a visszacsatolás alapkövetelmény

    Nyilvánosság: képzési, tanulási lehetőségeinkről folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a szükséges információkat, többféle lehetőséget biztosítva a véleménynyilvánításra

    Gazdaságosság: szakmai tanfolyamainknál önköltségességre, lakossági tanfolyamainknál - pályázati források megteremtésével - regisztrációs díj térítésének megőrzésére törekszünk

A felnőttképzésben hosszútávon elkötelezettek vagyunk, ezért szolgáltatásainkat szeretnénk minél magasabb szinten teljesíteni, használóink elégedettségét kiérdemelni.


 

Certifications Certifications