Állásajánlat Állásajánlat

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

biztonsági és portaszolgálati feladatok
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár őrzés-védelmi feladatainak ellátása, a védett létesítménybe való jogosulatlan behatolás megakadályozása. A tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, észlelése, megszakítása. A tűz-,víz-, elemi kár esetén a szükséges intézkedés megtétele, a helyszín- és a rend biztosítása. A könyvtár területére való belépési jogosultság ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Vagyonőri végzettség,


Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű terhelhetőség, folyamatos éberség, jó fizikai erőnlét,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, oklevél másolat, alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány bemutatása szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15.napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ramháb Mária nyújt, a 76/500-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 524-57/2018 , valamint a munkakör megnevezését: biztonsági és portaszolgálati feladatok. 
  • Elektronikus úton Ramháb Mária részére a ramhab.maria@kjmk.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Ramháb Mária, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár honlapján - 2019. július 5.

A pályázatról az intézmény igazgatója dönt.