Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitvatartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 
 

Felnőttképzés Felnőttképzés

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8., Tel.:76/500-550; Fax: 76/500-570; e-mail:kjmk@kjmk.hu

Engedély határozat száma: 51092-3/2016/KOZGYUJT

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felnőttképzési tevékenységet folytat és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt.

 


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

 

A képzés megnevezése:

Minőségirányítás a könyvtárban

A képzés időtartama:

120 óra

 

A modulok tervezett időpontja:

I. modul –       2019. október 14-17.

II. modul –      2019. november 25-28.             

III. modul –     2020. február 3-6.

IV. modul –     2020. április 6-9.

 

Minőségirányítás tanfolyamainkkal szeretnénk hozzájárulni a könyvtárak minőségbiztosítási rendszereinek kiépítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Ennek érdekében 120 órás akkreditált minőségirányítás tanfolyamot indítunk minden évben.

"Minőségirányítás a könyvtárban" című, könyvtáros-továbbképzési programunk indítási engedélyét a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta újabb 5 évre.  Engedély szám:  51092-3/2016/KOZGYUJT

Rövid ismertető

Az országos fejlesztési projektek alkalmazása során, egyre nagyobb az igény az egységes alapon kifejlesztett módszerek alkalmazására és azok azonos értékelésére, a mennyiségi szemlélet mellett a minőségi szemlélet meghonosítására és fejlesztésére, az Európai Uniós szolgáltatási színvonal megteremtésére. A négy modulból álló minőségirányítási tanfolyam célja, hogy a könyvtárügyben dolgozók lényeges különbözősége mellett, a minőségben mutassa meg az egységet. Alapot ad a „Minősített könyvtár” cím elnyeréséhez.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgató elsajátítja a minőségirányítás alapelveit, a teljesítménymérés és értékelés módszereit. Megismeri a tudásmenedzsment alapjait. Gazdálkodási ismereteket szerez. Megismeri a hagyományos és az online marketing módszereit. Minőségi kézikönyvet tud készíteni. Jogi- és etikai ismereteket kap a személyre szabott szolgáltatások kialakításához.

A modulok tantervi egységei:

I. modul: Bevezetés a minőségirányításba. A minőségi szemlélet könyvtári megjelenése. A különböző minőségirányítási rendszerek.  A TQM alapelvei. A nyilvános könyvtárak minőségirányítási feladatai. A minőségirányítási rendszer elemei, eszközei. A  minőségirányítás bevezetésének lépései. A vezetés felelőssége, és a teljes elkötelezettsége, a folyamatos képzés. A vezetés meghatározó szerepe a szervezet életében.

Partnerközpontúság: a partnerek azonosítása és rangsorolása. A folyamatos minőségfejlesztésről történő gondoskodás.

II. modul: A stratégiai tervezés menedzsmentje. A változások menedzselése: a stratégiai tervezés. Helyzetkép készítése PGTTJ és SWOT segítségével. A stratégiai tervezés a megoldandó feladatok eszköze. Az erőforrás számbavétele. Folyamatközpontúság. A folyamatközpontú működés fő jellemzői. A folyamatok azonosítása, a folyamatok rendszere. Erőforrásmenedzsment: emberi erőforrás. Az emberi erőforrás szerepe az erőforrások rendszerében. Szakmai felkészültség, kompetenciák. Önálló munkavégzés. A felelősségi körök, munkakörök világos szabályozása. Minőségügy dokumentálása. A működés helyzetképének, illetve a változások követésének bemutatását biztosító tevékenység. A szabályozás, az előíró és igazoló dokumentumok rendszere.

III. modul: Állománymenedzsment. Az állománymenedzsment értékelésének alapjai. A felhasználóközpontú állományszervezés elemei, gyakorlata és megvalósítása.Szolgáltatásmenedzsment. A szolgáltatások sajátosságai, típusai, jellemzői. A szolgáltatási irányelvek kidolgozása. Tudásmenedzsment. A tudástársadalom és tudásgazdálkodás jellemzői. A tudásmenedzsment fogalma, meghatározások. Információmenedzsment. Az információs társadalom és információgazdálkodás jellemzői. Az információmenedzsment fogalma, céljai és teendői: a szervezet információs erőforrásainak mindenoldalú kezelése.

IV. modul: Erőforrásmenedzsment: innováció-, és projektmenedzsment- gazdálkodás. A tárgyi erőforrások szerepe a szolgáltatások minőségében. A költségvetés jellemzői, térítéses szolgáltatások. Kommunikáció, a médiában történő megjelenés menedzselése. A marketing és a PR lehetősége és szükségessége a könyvtárakban. Digitális marketing. Jogi keretek. A minőségirányítás lehetőségeit, céljait a hazai könyvtári jogszabályok foglalják keretbe. A minőségi kézikönyv. A “KKÉK 2017” szerinti értékelés. A helyi társadalomra gyakorolt hatás.

A tanfolyam helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

                                       (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

 

A tanfolyam részvételi díja: 188.000,-Ft 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtáringyenes felnőttképzési szolgáltatásai:

 ·Előzetes tudásszint felmérés

 ·Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

              ·Elhelyezkedési tanácsadás

A tanfolyam szervezője, megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.

A tanfolyam résztvevőinek száma: legalább 15, legfeljebb 20 fő

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.

 

Információ: Paróczai Andrea, Tel.: 76/500-577 fax: 76/500-570;  e-mail: paroczaia@kjmk.hu

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető:

                                                 

 
Felnőttképzők Szövetsége

Internet tanfolyam Internet tanfolyam

Könyvtárunk nemcsak a hivatalos, iskolaszerű oktatást támogatja, hanem értékes szolgáltatásokat kínál az iskolarendszeren kívül vagy egyénileg tanulni vágyóknak is.
Kiemelt figyelmet fordítunk az Információs és Kommunikációs Technológia megismertetésére, az infrastruktúrális feltételek biztosítására. Szeretnénk segítséget nyújtani az embereknek abban, hogy:

 • tudjanak tájékozódni - a hagyományos források mellett - az elektronikus információhordozók új világában is,
 • elsajátíthassák a digitális írni-olvasni tudás ismereteit, fejlesszék képességeiket,
 • többféle tanulási lehetőséghez jussanak
 • hozzáférjenek a szükséges infrastruktúrához, használhassák az Internetet


Céljaink megvalósítására az alábbi szolgáltatást kínáljuk:

INTERNET-HASZNÁLÓI TANFOLYAM

 

A Katona József Könyvtár továbbra is meghirdeti nagy sikerű internet tanfolyamait.

Elsősorban azoknak a felnőtt embereknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik egyáltalán nem tudták eddig még elsajátítani a digitális írni-olvasni tudás alapvető ismereteit, de erre lenne igényük.

A szolgáltatást igénybe veheti:

 • bárki, aki a Katona József Könyvtárba beiratkozik és 16 évesnél idősebb
 • a többféle időpontban és időbeosztással meghirdetett 30 órás tanfolyamunkra a könyvtárban jelentkezik
 • az INFOSULI tanfolyami díjához mindössze 8000,- Ft, a nyugdíjas jelentkező kedvezményt kap, 4800,- Ft hozzájárulást fizet
   

Az Internet-használói tanfolyamon elsajátítható ismeretek:

 • az Internet-használat legalapvetőbb ismeretei
 • elektronikus levelezés
 • az érdeklődési körébe tartozó információk keresése adatbázisokban, weboldalakon
 • az elektronikus ügyintézés gyakorlata

A tanfolyamokat a Katona József Könyvtár szakképzett kollégái vezetik. A könyvtár nyitvatartási idejében a hallgatóknak lehetőségük van egyéni gyakorlásra.

Az érdeklődők igényei alapján az alábbi időpontokat ajánljuk:

Heti 2x3 órás (10 alkalom): hétköznap délelőtt 10.00 - 13.00

A csoportbeosztásról a könyvtár Infotéka részlegében kérhető felvilágosítás.
A 12 fős csoportokat a jelentkezések sorrendjében töltjük fel. Célunk az, hogy tanfolyamainkat a későbbiekben is folyamatosan indíthassuk.

További információ az Infotékában, a 76/500-560-as telefonszámon vagy e-mailben, az info [at] kjmk.hu címen kérhető.

Minőségpolitika Minőségpolitika

A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Katona József Könyvtár az ország egyik leglátogatottabb nyilvános közkönyvtára. Minden korosztályra kiterjedő, szerteágazó szolgáltatásairól közismert.

Az intézmény tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a felnőttképzés. Minőségpolitikánk arra a meggyőződésünkre épül, hogy a felnőttkori egyéni és csoportos tanulásnak egyre fontosabb szerepet kell betöltenie az emberek életében. Az életre való tanuláshoz a könyvtár képes minőségi feltételeket biztosítani. Ennek érdekében minőségbiztosítási rendszerünk alapja:

   Használóközpontúság: arra törekszünk, hogy olyan képzéseket szervezzünk, amelyekre elsősorban intézményünkben találják meg a használók a legoptimálisabb kínálatot

    Tudásmenedzsment: széleskörű tudásra építünk az adott témában legkiválóbb oktatók bevonásával, akiktől elvárjuk ismereteik és tananyagaik folyamatos megújítását

    Szabályozottság: felnőttképzési és szolgáltató tevékenységünket - a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával/betartatásával szabályozott keretek között végezzük. Munkánkban a dokumentálás, a folyamatos elemzés, a visszacsatolás alapkövetelmény

    Nyilvánosság: képzési, tanulási lehetőségeinkről folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a szükséges információkat, többféle lehetőséget biztosítva a véleménynyilvánításra

    Gazdaságosság: szakmai tanfolyamainknál önköltségességre, lakossági tanfolyamainknál - pályázati források megteremtésével - regisztrációs díj térítésének megőrzésére törekszünk

A felnőttképzésben hosszútávon elkötelezettek vagyunk, ezért szolgáltatásainkat szeretnénk minél magasabb szinten teljesíteni, használóink elégedettségét kiérdemelni.


 

Tanúsítványok Tanúsítványok