A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR

 

Széchenyi2020

A  Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú

A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR

című projektje 49.104.705 Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással.

 

 

A projekt tartalma:

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiemelt tevékenységének tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Jelen pályázat segítségével a korábbiakhoz képest lényegesen több tanulási program kialakítását célozzuk meg, ugyanakkor olyan használói rétegek felé fordulunk, akik kiszorultak a hagyományos képző intézményekből. A projektet konzorciumi formában valósítjuk meg, partnerünk a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár.  A bevonni szándékozott célcsoportok: munkanélküli háztartásban élők; érettségizett, szakképesítéssel nem rendelkezők; pályakezdő munkanélküli fiatalok; egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők; fogyatékossággal élők; hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személyek; GYED-en vagy GYES-en lévők; kisebbséghez tartozó személyek; intézményekben élők. A célcsoportok sokfélesége hozzájárul a projekt eredményességéhez és kiegyensúlyozottságához. A projektben Bács-Kiskun megye több településének lakossága vehet részt a különböző tanulási formákban történő képzéseken. A projektben 3 év alatt 28 tanulási programot terveztünk meg 2560 órában, összesen 750 részvevővel, ebből a hátrányos helyzetűek száma 653 fő, arányuk 87%. A bevonni kívánt munkanélküliek száma 24 fő, inaktívak (GYES-en, GYED-en lévők, börtönben élők) száma 442 fő. A projekt keretében különböző tanulási tematika kidolgozását és megvalósítását tervezzük:
Angol nyelvi képzés – heti szakkör olyan fontos ismeretanyag elsajátítására ad lehetőséget, amely az újra munkába állást, vagy az új munkahely megtalálását teszi eredményesebbé. A kezdő tanfolyamot eredményesen elvégzők haladó kurzuson tanulhatnak tovább.
Cigánymesék – havi szakkör egy kisebbség néprajzi értékeit dolgozza fel a vizuális nevelés eszközeivel.
Egyedül is megy? – havi szakkör az egyedülállók problémáinak leküzdésében szeretne eredményt elérni, befolyásolva a család életminőségének javítását.
Együtténeklők – művészeti csoport a kóruséneklés közösségépítő erejét kihasználva fejleszti a zenei kompetenciákat három éven keresztül évente megújuló tartalommal.
Az élet iskolája – havi szakkör a fogvatartottak szocializálási hiányosságait igyekszik felszámolni.
Hangszerkaland – havi szakkör a zenei kompetenciákon túl az érzelmi intelligencia fejlesztését is eredményezi.
Készíts magad textiljátékot! – havi szakkör keretében a GYED-en vagy GYES-en lévő kismamáknak kínálunk tanulási lehetőséget a kreatív varrás alapjainak elsajátítására.
Lovári nyelvi képzés – heti szakkör hiánypótló tartalmat kínál, amely a kisebbségi és a többségi társadalom számára is hasznos, új kommunikációs lehetőséget biztosít.
Mondókázó kismamáknak – heti illetve havi szakkörön játékos formában tanítjuk a kismamákat versekre, gyerekdalokra, höcögtetőkre, mondókákra több helyszínen, három éven át évente megújuló tematika alapján.
Szülők iskolája – havi szakkör keretében diszlexiás fejlesztő játékokat, otthoni környezetben is gyakorolható, érdekes feladattípusokat, módszereket tanítunk meg a szülőknek.
Életvezetési tanácsok – havi szakkör a lakhatással nem rendelkezőket segíti az eredményesebb életvezetés módjainak megismertetésével. Pszichológiai tréning – havi szakkörön segítséget nyújtunk az önértékeléshez, a hatékonyabb személyközpontú kommunikációhoz, a különféle családi szerepekhez, a problémakezeléshez.
Színe-java – havi szakkör a színezés tevékenység gyakorlásával járul hozzá a résztvevők mentális állapotának javításához.
Gyógyító irodalom – havi szakkör biblioterápiás képzés, melynek célkitűzése az emberi kapcsolatok előmozdítása, szociabilitás erősítése, közösségi érzékenyítés, önismeret fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése.
Helyben a segítség – foglalkozássorozat a szociális hátrányok leküzdésében segít a célcsoport életkorához igazított tanulási programmal, digitális kompetenciafejlesztéssel.
Okosodj a könyvtárral! – havi szakkör egy hátrányos társadalmi csoport, a látáskorlátozottak technológiaismereti hátrányát szünteti meg.
Tűzpiros kígyócska – havi szakkör a roma társadalom kultúrtörténeti és néprajzi hagyományait, értékeit mutatja be elsősorban irodalmi élményekből kiindulva. Utazók a könyvtárban – ismeretterjesztő előadássorozat a világ épített és természeti környezetét, kultúráját, szokásait, sokszínűségét tárja fel.
Sokszemközt – kompetenciafejlesztő szaktábor lehetőséget biztosít az intenzív önismereti, közösségépítő és kreativitásfejlesztő foglalkozások megvalósításának. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Tenders Tenders

NKA - Országos Könyvtári Napok - 2012:

- Országos Könyvtári Napok beszámoló, 2012.
- Országos Könyvtári Napok pillanatképek, 2012.

 

NKA - Országos Könyvtári Napok - 2013:

- Országos Könyvtári napok beszámoló, 2013.
- Országos Könyvtári Napok pillanatképek, 2013.

   

NKA pályázatok szakmai beszámolói 2013-ban:

 - 3505/02503 NKA pályázat szakmai beszámolója
 - 3511/03637 NKA pályázat beszámolója
 - 3511/03637 NKA pályázat beszámolója (2.)
 - 3532/00264 NKA pályázat szakmai beszámolója
 - 3533/00112 NKA pályázat szakmai beszámolója
   

NKA 3808/01524 azonosító számú pályázat beszámolója 2013-2014

- Beszámoló
- Három program plakátja
- A magyar szent korona - plakát

- A magyarok és a nagy háború - plakát

- Holokauszt Magyarországon - plakát

- Magyar Kultúra Napja meghívó

- Nyomozás a krimi után - plakát

- Titkos írás - plakát

- Pillanatképek 1.

- Pillanatképek 2.

- Pillanatképek 3.

 

NKA 3533/00152 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

„Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök" 

NKA 3505/02667 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

Katona József Könyvtár gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzésére

NKA 3508/1175 azonosító számú pályázat beszámolója 2014

Találkozzunk a könyvtárban 2.
Pillanatképek

NKA 3511/03838 azonosító számú pályázat beszámolója 2014:
FELSÉGES ELSŐ FERENTZ… JEGYZŐ KÖNYVE, MAGYAR ORSZÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE RESTAURÁLÁSÁRA

NKA 3808/02327 azonosító számú pályázat beszámolója 2015: Könyvtári találkozások

NKA 3504/189 számú pályázat beszámolója 2015: Mesékből áll a világ

NKA 204108/01222 számú pályázat beszámolója 2015:
Nagy Könyvtári Show - Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács - Kiskun megyében

NKA 3532/00350 számú pályázat beszámolója 2016:
A Petőfi népe folyóirat tömeges digitalizálása

NKA 3533/189 számú pályázat beszámolója 2016:
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése

NKA 107108/01818 számú pályázat beszámolója 2016:
"A bölcs ember mindenütt otthon van" című olvasásnépszerűsítő és ismeretterjesztő programsorozat

NKA 107108/01893 számú pályázat beszámolója 2016:
Könyvtári találkozások - Bács-Kiskun megyei szépirodalmi és ismeretterjesztő programok

NKA 204104/265 számú pályázat beszámolója 2016:
Nehezen kezelhető helyzetek a könyvtárakban

NKA 204105/03063 számú pályázat beszámolója - 2016:
Tinitéka kialakítása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban


NKA 204122/00543 számú pályázat beszámolója - 2017:
A Petőfi népe című folyóirat 2004 - 2016 közötti számainak digitalizálása

NKA 107108/02037 számú pályázat beszámolója - 2017:
Irodalmi találkozások - Bács-Kiskun megyei olvasás-népszerűsító programok

NKA 2013/N9837 számú pályázat beszámolója - 2017:
 
NKA 201108/110 számú pályázat beszámolója - 2017:
 

 

TIOP 1.2.3

Új eszközök a pályázat támogatásával

TÁMOP 3.2.4 -

A Könyvtári Olvashow Bács-Kiskun megyei eseményei
Internetes Olvashow területi fordulói

Könyvtári Infosuli 2010-2012

Könyvtári Olvashow a Katona József Könyvtárban

Olvasásnépszerűsítő tevékenységek - Bácsalmás 2010, Tiszakécske 2011

Olvasásnépszerűsítő tevékenységek - Kecskemét 2011

TÁMOP 3.2.4.-08/1.-2009-0036 azonosító számú BÁCS-TUDÁS–TÁR projekt összegzés

 

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0069 - Olvassunk együtt!

Együttműködési megállapodás
- Pillanatképek 1.
- Pillanatképek 2.

- Pillanatképek 3.

- Pillanatképek 4.

- Pillanatképek 5.

Összegzés

3511/03637 NKA pályázat 3511/03637 NKA pályázat

"A történeti gyűjtemény muzeális értékű dokumentumai közül az 1825-dik esztendei Magyar Ország Gyűlésének írásai című 1-3 kötet restaurálása" pályázat megvalósítása

 

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

3533/00112 NKA pályázat 3533/00112 NKA pályázat

"Kötészeti műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére" pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

A pályázat megvalósítása

OLVASSUNK EGYÜTT! OLVASSUNK EGYÜTT!

TÁMOP 3.23.4A-111-2012-0069

Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése Bács-Kiskun megyei kulturális szakemberek képzése

Könyvtári és közművelődési szolgáltatások fejlesztése iskolán kívüli tanulás támogatásáért
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0018

BÁCS-TUDÁS-TÁR BÁCS-TUDÁS-TÁR

A LAKOSSÁG TÁJÉKOZÓDÁSÁT, TANULÁSÁT, OLVASÁSÁT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSEK BÁCS-KISKUN MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN

A TÁMOP 3.2.4.-08/1.-2009-0036 azonosító számú BÁCS-TUDÁS –TÁR - A lakosság tájékozódását, tanulását, olvasását támogató szolgáltatásfejlesztések Bács-Kiskun megye könyvtáraiban– pályázat aTÁMOP 3.2.4. "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés c. program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

BÁCSKIR. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖNYVTÁRAK INFORMÁCIÓS RENDSZERE BÁCSKIR. BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖNYVTÁRAK INFORMÁCIÓS RENDSZERE

A TIOP 1.2.3-08/1-2008-0029 azonosító számú BÁCSKIR, Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak Információs Rendszere pályázata TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Expressz” - Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése program keretében az Európai Regionális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.