Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
6000 Kecskemét
Piaristák tere 8.
 
6001 Kecskemét Pf. 127.
 
Telefon: 76/500-550
Fax: 76/500-570
Titkárság: 76/500-555
Nyitva tartás:
Kedd - Szombat:10-19 h
 
 
 
 

Adult education Adult education

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8., Tel.:76/500-550; Fax: 76/500-570; e-mail:kjmk@kjmk.hu

Engedély határozat száma: 51092-3/2016/KOZGYUJT

 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felnőttképzési tevékenységet folytat és ehhez kapcsolódóan felnőttképzési szolgáltatásokat nyújt.

 


MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN

 

A képzés megnevezése:

Minőségirányítás a könyvtárban

A képzés időtartama:

120 óra

 

A modulok tervezett időpontja:

I. modul –       2019. október 14-17.

II. modul –      2019. november 25-28.             

III. modul –     2020. február 3-6.

IV. modul –     2020. április 6-9.

 

Minőségirányítás tanfolyamainkkal szeretnénk hozzájárulni a könyvtárak minőségbiztosítási rendszereinek kiépítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Ennek érdekében 120 órás akkreditált minőségirányítás tanfolyamot indítunk minden évben.

"Minőségirányítás a könyvtárban" című, könyvtáros-továbbképzési programunk indítási engedélyét a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elfogadta újabb 5 évre.  Engedély szám:  51092-3/2016/KOZGYUJT

Rövid ismertető

Az országos fejlesztési projektek alkalmazása során, egyre nagyobb az igény az egységes alapon kifejlesztett módszerek alkalmazására és azok azonos értékelésére, a mennyiségi szemlélet mellett a minőségi szemlélet meghonosítására és fejlesztésére, az Európai Uniós szolgáltatási színvonal megteremtésére. A négy modulból álló minőségirányítási tanfolyam célja, hogy a könyvtárügyben dolgozók lényeges különbözősége mellett, a minőségben mutassa meg az egységet. Alapot ad a „Minősített könyvtár” cím elnyeréséhez.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgató elsajátítja a minőségirányítás alapelveit, a teljesítménymérés és értékelés módszereit. Megismeri a tudásmenedzsment alapjait. Gazdálkodási ismereteket szerez. Megismeri a hagyományos és az online marketing módszereit. Minőségi kézikönyvet tud készíteni. Jogi- és etikai ismereteket kap a személyre szabott szolgáltatások kialakításához.

A modulok tantervi egységei:

I. modul: Bevezetés a minőségirányításba. A minőségi szemlélet könyvtári megjelenése. A különböző minőségirányítási rendszerek.  A TQM alapelvei. A nyilvános könyvtárak minőségirányítási feladatai. A minőségirányítási rendszer elemei, eszközei. A  minőségirányítás bevezetésének lépései. A vezetés felelőssége, és a teljes elkötelezettsége, a folyamatos képzés. A vezetés meghatározó szerepe a szervezet életében.

Partnerközpontúság: a partnerek azonosítása és rangsorolása. A folyamatos minőségfejlesztésről történő gondoskodás.

II. modul: A stratégiai tervezés menedzsmentje. A változások menedzselése: a stratégiai tervezés. Helyzetkép készítése PGTTJ és SWOT segítségével. A stratégiai tervezés a megoldandó feladatok eszköze. Az erőforrás számbavétele. Folyamatközpontúság. A folyamatközpontú működés fő jellemzői. A folyamatok azonosítása, a folyamatok rendszere. Erőforrásmenedzsment: emberi erőforrás. Az emberi erőforrás szerepe az erőforrások rendszerében. Szakmai felkészültség, kompetenciák. Önálló munkavégzés. A felelősségi körök, munkakörök világos szabályozása. Minőségügy dokumentálása. A működés helyzetképének, illetve a változások követésének bemutatását biztosító tevékenység. A szabályozás, az előíró és igazoló dokumentumok rendszere.

III. modul: Állománymenedzsment. Az állománymenedzsment értékelésének alapjai. A felhasználóközpontú állományszervezés elemei, gyakorlata és megvalósítása.Szolgáltatásmenedzsment. A szolgáltatások sajátosságai, típusai, jellemzői. A szolgáltatási irányelvek kidolgozása. Tudásmenedzsment. A tudástársadalom és tudásgazdálkodás jellemzői. A tudásmenedzsment fogalma, meghatározások. Információmenedzsment. Az információs társadalom és információgazdálkodás jellemzői. Az információmenedzsment fogalma, céljai és teendői: a szervezet információs erőforrásainak mindenoldalú kezelése.

IV. modul: Erőforrásmenedzsment: innováció-, és projektmenedzsment- gazdálkodás. A tárgyi erőforrások szerepe a szolgáltatások minőségében. A költségvetés jellemzői, térítéses szolgáltatások. Kommunikáció, a médiában történő megjelenés menedzselése. A marketing és a PR lehetősége és szükségessége a könyvtárakban. Digitális marketing. Jogi keretek. A minőségirányítás lehetőségeit, céljait a hazai könyvtári jogszabályok foglalják keretbe. A minőségi kézikönyv. A “KKÉK 2017” szerinti értékelés. A helyi társadalomra gyakorolt hatás.

A tanfolyam helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

                                       (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.)

 

A tanfolyam részvételi díja: 188.000,-Ft 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtáringyenes felnőttképzési szolgáltatásai:

 ·Előzetes tudásszint felmérés

 ·Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

              ·Elhelyezkedési tanácsadás

A tanfolyam szervezője, megrendelésre szállást és étkezést külön térítés ellenében biztosít.

A tanfolyam résztvevőinek száma: legalább 15, legfeljebb 20 fő

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 15.

 

Információ: Paróczai Andrea, Tel.: 76/500-577 fax: 76/500-570;  e-mail: paroczaia@kjmk.hu

A felhívás és a jelentkezési lap letölthető:

                                                 

 
Felnőttképzők Szövetsége

Internet classes Internet classes

Our library supports not only the official and formal education, but offers valuable services for those interested in studying in the out of school system or for those having intention to learn independently.

We attach primary attention to teach ICT competencies and to ensure the necessary infrastructure accordingly. We would like to help people to

-        be informed not only from the traditional sources, but in the world of the new electronic information carriers

-        be digitally literate and develop their skills

-        access more diverse learning possibilities

-        have access to the necessary facilities and use the Internet

In order to achieve our objectives, we offer several new services.

Katona József Library runs classes on the use of the Internet.

INFOSULI (Infoschool)

We would like to help mostly the adults who have not had any opportunity to become digitally literate, at least at a basic level, but they need it badly.

About the service:

-        It is accessible for anybody who registers at Katona József Library and is older than 16.

-        The 30-hour-courses are organised in different time and according several timetables. Enrolment is in the library.

-        The tuition fee of INFOSULI is HUF 8.000,-. For seniors we make a reduction, so they pay a contribution of HUF 4.000,-.

 

In INFOSULI you can learn the following:

-        basic knowledge of the use of the Internet

-        communication by e-mail

-        information retrieval from databases, online web sites

-        use of e-administration services

The courses are conducted by qualified staff-members of the library. Computers are at the disposal of the learners, for the individual practise, during the opening hours, too.

 

According to the public need, we offer the following schedule of the courses:

10 lessons:      2 X 3 hours / week (on weekdays 10:00 - 13:00)

6 lessons:        1 X 5 hours / week (on Monday 9:00 – 13:00)

Information about the division in groups can be asked for at Infotheque service unit.

The 12-person groups form in order of appearance.

For further information, please, call 76/500-560 or write to info[at]kjmk.hu.

Quality policy Quality policy

A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Katona József Könyvtár az ország egyik leglátogatottabb nyilvános közkönyvtára. Minden korosztályra kiterjedő, szerteágazó szolgáltatásairól közismert.

Az intézmény tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a felnőttképzés. Minőségpolitikánk arra a meggyőződésünkre épül, hogy a felnőttkori egyéni és csoportos tanulásnak egyre fontosabb szerepet kell betöltenie az emberek életében. Az életre való tanuláshoz a könyvtár képes minőségi feltételeket biztosítani. Ennek érdekében minőségbiztosítási rendszerünk alapja:

   Használóközpontúság: arra törekszünk, hogy olyan képzéseket szervezzünk, amelyekre elsősorban intézményünkben találják meg a használók a legoptimálisabb kínálatot

    Tudásmenedzsment: széleskörű tudásra építünk az adott témában legkiválóbb oktatók bevonásával, akiktől elvárjuk ismereteik és tananyagaik folyamatos megújítását

    Szabályozottság: felnőttképzési és szolgáltató tevékenységünket - a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával/betartatásával szabályozott keretek között végezzük. Munkánkban a dokumentálás, a folyamatos elemzés, a visszacsatolás alapkövetelmény

    Nyilvánosság: képzési, tanulási lehetőségeinkről folyamatosan nyilvánosságra hozzuk a szükséges információkat, többféle lehetőséget biztosítva a véleménynyilvánításra

    Gazdaságosság: szakmai tanfolyamainknál önköltségességre, lakossági tanfolyamainknál - pályázati források megteremtésével - regisztrációs díj térítésének megőrzésére törekszünk

A felnőttképzésben hosszútávon elkötelezettek vagyunk, ezért szolgáltatásainkat szeretnénk minél magasabb szinten teljesíteni, használóink elégedettségét kiérdemelni.


 

Certificates Certificates