Legfrissebb tartalmak a portálon - feliratkozás RSS hírlevélre Legfrissebb tartalmak a portálon - feliratkozás RSS hírlevélre

Forras_50

50 éves a Forrás folyóirat

 

A Forrás 50 kiállítás plakátja

 

Virtuális kiállításunkban az 1969 márciusában indult Forrás folyóirat történetét és kiadványait mutatjuk be a könyvtárunkban őrzött dokumentumokon. keresztül.

A digitalizált változat a jubileumi dokumentumkiállítás anyagából készült, mely 2019. március 20-tól június 30-ig volt látható könyvtárunk Helyismereti gyűjteményében.

 

A Forrás első száma 1969 márciusában jelent meg az 1955-től 1969 működő Kiskunság c. folytatásaként, „Irodalmi, művészeti tudományos folyóirat” alcímmel.

Az új lap indulását segítette, hogy több Kecskeméten élő, elismert író-költő is csatlakozott a szerkesztőséghez, illetve a folyóirat „holdudvarához”. Így Buda Ferenc, Hatvani Dániel, Kunszabó Ferenc>>, Zám Tibor>>.

A Forrás a szépirodalom mellett kezdettől fogva helyet adott szociográfiai munkáknak is. A szociográfia hangsúlyos felvállalásáról tanúskodik az is, hogy 1975-től a műfaj már a lap alcímében is helyet kapott („Irodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat”) és lényegében mindmáig ugyanez a hármas öndefiníció (jelenleg: „Irodalom, szociográfia, művészet”) szerepel a címlapon. Ugyanakkor a lap társadalomi kérdések iránti elkötelezettségéből következett az is, hogy a szerkesztőség tagjai 1989 előtt nemegyszer szembe kerültek a fennálló rendszerrel. Ilyen tekintetben a Forrás az ún. rendszerváltó lapok közé számított.

A folyóirat mindig is igyekezett a teljes magyar irodalmat felölelni, mely természetesen a határon túli magyar irodalmat is magában foglalja. A szerkesztők fontosnak tekintik a külhoni magyar szerzők műveinek megismertetését is. Időről időre megjelennek a Forrásban többek között Kányádi Sándor>>, Markó Béla>>, Kovács András Ferenc>>, Tolnai Ottó>>, Sziveri János>> művei.

A XX. század második felének klasszikusai, pl. Illyés Gyula, Németh László, Weöres Sándor mellett a Hetek és a Kilencek költőit közölték. A rendszerváltozás után esszéivel és tanulmányaival meghatározó szerzőként szerepelt a lapban Sándor Iván>> és Vekerdi László>>, írók-költők közül pedig Faludy György>> és Tandori Dezső>>.

A folyóirat feladatának tartja a kecskeméti és Bács-Kiskun megyei szellemi élet hagyományainak ápolását. Ennek jegyében rendszeresen jelennek meg tanulmányok a város és a megye híres szülötteinek – többek között Katona József, Kodály Zoltán, Tóth Menyhért>> – munkásságáról, valamint Kecskemét irodalom-, zene- és művészettörténetével foglalkozó írások. Az irodalomtörténet vonatkozásában elsősorban Orosz László és Szekér Endre írásai voltak meghatározó jelentőségűek; a helyi zenetörténet egyes vonatkozásait Ittzés Mihály cikkei dolgozták fel a Forrás lapjain; a művészettörténeti irányt pedig Bánszky Pál és Sümegi György tanulmányai fémjelzik.

A Forrás köréhez több képzőművész is csatlakozott, így pl. a Benes JózsefGerle Margit festőházaspár és Bahget Iskander fotóművész.

A lap alapító főszerkesztője Varga Mihály volt. Őt Hatvani Dániel követte, aki 1972-1988 között töltötte be ezt a tisztséget. 1989 óta pedig Füzi László vezetésével készül a folyóirat. A főszerkesztő-helyettesi feladatokat a lap indulásától kezdve évtizedeken keresztül Szekér Endre látta el. A kezdetektől munkatársa a lapnak Buda Ferenc, 1976-tól Pintér Lajos, majd az 1980-as évek végétől Dobozi Eszter és Komáromi Attila csatlakozott a szerkesztőség munkájához. Ugyancsak meghatározó szerzője-szerkesztője volt a lapnak Zám Tibor.

2017-től feltűnt a szerkesztőségben az új generáció is Pál-Kovács Sándor Attila és Füzi Péter személyében.
 

 

 

Az indulás
1969

 

A Forrás 1. száma

Az 1. évfolyam 1. szám>> szám címlapja, a borítófülön Sánta György Májusi eső után c. versével.

 

1970

Forrás-est, 1970

Forrás-ankét, 1970. március 16.

 

 

Petőfi-év
1973

Forrás-est, 1973

Forrás-est, 1973. április 16.

 

Pályázat

Pályázati felhívás
Forrás 1973/1>>

Buda Ferenc

Buda Ferenc köszöntése
Forrás 1973/3>>

 

 

Petőfi-különszámPetőfi-különszám

Forrás különszám, 1973>>
Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára

 

 

Öt éven túl
1974

Forrás, 1974/1

Szerkesztőségi cikk a 6. évfolyam indulása alkalmából.
Forrás, 1974/1>>

 


1978

Forrás-est, 1978

Forrás-est, 1978. szeptember 28.

 

10 év
1979

10 év

Jubileumi sajtószemle. Vélemények a folyóiratról.
Forrás, 1979/3>>

 

Forrás-est, 1979

Ünnepi est a Forrás 10 éves jubileuma alkalmából, 1979. március 29.

 

 

 

Kodály-év
1982

Kodály-különszám

Kodály-különszám
Forrás, 1982/12>>

 

 

1987

Forrás-est, 1987 Forrás-est, 1987

Forrás-est, 1987. március 9.

 

20 év
1989

20 éves a Forrás

Forrás, 1989/6>>

 

A Forrás főszerkesztői

Varga Mihály

Varga Mihály (1969-1972)

Hatvani Dániel

Hatvani Dániel (1972-1988)

Füzi László

Füzi László (1989 óta)

 

 

 

25 év
1994

Levél az olvasóhoz

A főszerkesztő levele az olvasókhoz a folyóirat 25. évfordulója alkalmából.

Forrás 1994/3>>

 

Forrás-est, 1994

Forrás-est, 1994. március 16.

 

1995

Forrás-est, 1995Forrás-est, 1995

Forrás-estek Katona József születésének évfordulója alkalmából

1995. november 10-11.

 

1997

Forrás-est, 1997

Forrás-est, 1997. augusztus 7.

 

Repertóriumok

Repertórium, 1955-1978

A Kiskunság és a Forrás repertóriuma, 1955-1978

Forrás-repertórium, 1969-1998

Forrás-repertórium, 1969-1998

 

HomokhazaHomokhaza

A Homok-haza c. helytörténeti kötet bemutatója 1998. december 15-én

 

 

30 év

És, 1999. április 16.

Élet és Irodalom, 1999. április 16.

 

Katona-nap, 1999Katona-nap, 1999

Forrás-est Katona József születésének évfordulója alkalmából, 1999. november 11-én a Katona József Könyvtárban

 

 

A 2000-es évek

Benes József: Forrás

Benes József: Forrás

(2000 óta ez a grafika látható a folyóirat címlapján)

 

Faludy György 90 éves Faludy György 90 éves

Faludy György 90 éves, 2000. szeptember 19.

 

Bronztű, sisakBronztű, sisak

A Bronztű, sisak c. helytörténeti kötet bemutatója 2002. november 20-án

 

 

35 év

2004

 

35 éves a Forrás35 éves a Forrás

Rendezvény a Forrás folyóirat indulásának 35. évfordulója alkalmából, 2004. március 25.

 

 

 

 

A folyoóirat honlapja>>

A folyóirat digitalizált évfolyamai>>

Wikipédia oldal a folyóiratról>>