Pályázat ismertető Pályázat ismertető

Széchenyi 2020
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú
KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGY ÉLETEN ÁT!
NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÓTEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
című projektje  79.998.135  Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással.
 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiemelt tevékenységének tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Céljaink megvalósításához újabb tanulói terek kialakítására, a meglévők korszerűsítésére, célbútorokkal való berendezésére, új IKT eszközökre van szükségünk.  A projekt keretében 3 új csoportos és egy egyedi tanulótér kialakítására kerül sor, azzal a céllal, hogy bővíteni tudjuk intézményünkben a különböző korosztályoknak és tevékenységtípusoknak megfelelő szolgáltatásainkat.
 
A Kreatív stúdió az Audiovizuális szolgáltató térben egy önálló 25 m2-es hely, amely újonnan kerül kialakításra, berendezésre azzal a céllal, hogy a fiatalok inspiráló, ugyanakkor szakszerűen felszerelt környezetben médiaismeretekre tehessenek szert és AV szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Kiemelt szerepe lesz a fiatalok médiaismereteinek gyarapításában, tudásuk gyakorlati kipróbálásához járul hozzá, biztosítva az egyéni AV szolgáltatások igénybevételét is.
 
A Egyéni digitális tanulótér kialakítása azok tanulását segíti, akik kezdő ismeretekkel rendelkeznek ugyan, de mindenképpen támogatásra szorulnak az e-ügyintézés összetett feladatainak elvégzéséhez (ügyfélkapu nyitása, adózás, e-vásárlás, információkeresés, közösségi oldalak használata). 
 
A Digitális Oktató labor alapvetően a digitális írás-olvasás ismereteinek elsajátítását kínálja szervezett csoportos tanfolyam keretében, elősegítve ezzel a munkaerőpiacon való megmaradást vagy átképzéssel a visszajutást, kapcsolattartást, tájékozódást. Célunk olyan tanulói tér kialakítása, amely akadálymentesen, minden használó számára egyenlő esélyt biztosít a tanuláshoz. Ennek érdekében a helyiségben korszerűsítéseket, új célbútor berendezést tervezzük. A digitális labor minden eszközzel rendelkezni fog, ami a korszerű tanulás alapja, megfelelő számú munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére, illetve további kreatív IKT eszközök.
 
Közösségi fejlesztő tér a negyedik új tanulói tér, amelyet a II. emeleti hagyományos olvasóterem átalakításával hozunk létre. Az informális tanulási lehetőségek elsősorban a felnőttek számára állnak majd rendelkezésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan kisközösségeknek nyújtsunk csoportos tanulásra alkalmas teret, amelyben a tevékenységüktől függően a célbútorok tetszés szerint alakíthatók. A térszervezés, berendezés ösztönzi a kreatív gondolkodást, beszélgetést, közös cselekvést, amely inkább a körbeülés, csoportos együttlét lehetőségét kínálja. Rendelkezésre állnak asztalok is, ha ezt kívánja a tanulási program és mobil számítógépek is. A fejlesztés eredményeként - megőrizve a könyvtár alapvető funkcióját az olvasás, információnyújtás terén – ez az új lehetőség nagymértékben hozzájárul a felnőttek aktivitásának ösztönzéséhez, szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez a csoportos tanulás előnyeinek kihasználásával.
 
A tanulóterek kialakításához a legszükségesebb építési, átalakítási munkálatokat végezzük el. Korszerűsítjük a terekhez tartozó mosdóhelyiségeket, illetve két teret (Digitális oktató labor, Kreatív tér) a szakmai programban részletesen indokolva klimatizálunk. A belsőépítészeti elemekben, berendezésekben a mobilitásra, praktikusságra, inspiráló környezet kialakítására törekszünk mindenhol figyelembe véve a mindenki számára megközelíthető, használható elvárásokat.
 
A projekt legjelentősebb része a korszerű, tanulást, szolgáltatást támogató IKT eszközök beszerzése, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően. Figyelemmel vagyunk arra, hogy fejlesztéseink nem csak a megyeszékhely lakossága számára történik, hanem Bács-Kiskun megye 88 kistelepülésének nyújtott biztonságos és korszerű szolgáltatások fenntartását is szolgálja. 
 
2004 óta felnőttképző intézményként is részt veszünk a nem formális képzésekben, sokféle informális tanulási lehetőséget is kínálva, amely tevékenységünket hosszú távra tervezzük. 10 féle képzést valósítunk meg a különböző oktató terekben eltérő tematikával minden korosztály érdeklődését figyelembe véve.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.
 

 

Fényképes beszámoló a Kreatív stúdió eseményeiről >>

 


 

Fényképes beszámoló az Egyéni digitális tanulótér eseményeiről >>

 


 

Fényképes beszámoló a Digitális oktató labor eseményeiről >>

 


 

Fényképes beszámoló a Közösségi fejlesztő tér eseményeiről >>

 


 

SAJTÓMEGJELENÉSEK:

 

2018. 08. 14. BAON.HU
 
2018. 08. 16. KECSKEMETILAPOK.HU
 
2018. 08. 16. HIROS.HU
 
2018. 08. 23. KECSKEMÉTI LAPOK
 
2018. 08. 14. PETŐFI NÉPE
 
2019. 01. 25. HIROS.HU
 
2019. 05. 15. BAON.HU
 
2019. 05. 16. BAON.HU
 

2019. 12. 10. TÁJÉKOZTATÓ A SAJTÓ SZÁMÁRA
Sajtóközlemény >>