Dobozi Eszter Dobozi Eszter

 

ALFÖLDYNÉ DOBOZI ESZTER

Költő, iskolaigazgató, tanár, szerkesztő

1956-2019

 Alföldyné Dobozi Eszter

Cegléden született, 1956. április 30-án. A JATE-BTK magyar-történelem szakán végzett 1979-ben. Középiskolai tanárként Cegléden, majd Kecskeméten tanított. A Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 1981-től, majd 1995 augusztusától igazgatója. 1982-től a Katona József Társaság tagja. A Forrás folyóirat szerkesztője 1989-től. A Magyar Írószövetség elnökségi tagja 2013. decemberétől.
Versei 1978-tól jelennek meg különböző folyóiratokban, pl. a Tiszatájban, a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kortársban, a Hitelben és a Magyar Naplóban. A Forrás folyóirat Nyelvünk és Kultúránk rovatában különböző könyvekről írt ismertetőket, és ugyancsak a Forrás közölt a tollából pályarajzot, esszé stílusban készített tanulmányt Szilágyi Domokosról, Nádas Péterről, Lászlóffy Aladárról és másokról.
A Homokfúvás című verseskötetben 1986-ban jelentek meg versei, a Látó 1991-ben, a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-ben került a könyvespolcokra. Gazdag életműve 14 kötetben jelent meg.  Tiszteletére a Kecskeméti Kodály Iskola könyvtára 2020. jan. 21-étől az ő nevét viseli.
Kecskeméten hunyt el 2019. október 9-én.

Kitüntetései, elismerései: 

Bács-Kiskun Megye Művészeti díj (1989)
Pilinszky János – díj (1992)
Forrás ösztöndíj (1993)
Év könyve jutalom (1995)
Kölcsey – díj (2000)
Nemzeti Kulturális Alapprogram alkotói támogatása (2001-2002)
Arany János-díj (2004)
Kecskemét Városáért Oktatási Díj (2005)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
József Attila – díj (2010)
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, polgári tagozat (2012)
Bács-Kiskun Megyéért Díj (2016)
Illyés Gyula-díj (2016)
Magyarország Babérkoszorúja díj (2018)
 
 
Önálló kötetei:
 
 
Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetek:
 

Ajánló tanulmányaiból:
 
 
Az érettségizett diákok József Attila-képe egy művészeti középiskolában
In: Magyartanítás. - 47. évf. 2. sz. (2006. márc. - ápr.), p. 7-11.
 
Kodály Zoltán nyelvészeti munkái
In: Magyar nyelvőr. - 131. évf. 4. sz. (2007. okt.-dec.), p. 490-494.
 
Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról
In: Forrás. - 105 éve született Kodály Zoltán 39. évf. 12. sz. (2007. dec.), p. 34-39.
 
Kommunikáció és iskolavezetés
In: Iskolakultúra. - 10. évf. 9. sz. (2000. szept.), p.16-27.
 
Magyar nők a szovjet lágerekben
In: Hitel. - 2. évf. 18. sz. (1989. szept. 6.), p. 34-37. (1. rész)
In: Hitel. - 2. évf. 19. sz. (1989. szept. 20.), p. 34-37. (2. rész)
 
Már a humor sem elég : Az irodalom térvesztése
In: Hitel. - 25. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 130-133.
 
Meddig kísérnek meséink?
In: Forrás. - 38. évf. 7/8. sz. (2006. júl.-aug.), p. 179-181.
 
A napnyugtát néztük : Tiszaladányiak szovjet lágerekben
In: Napjaink. - 29. évf. 1. sz. (1990. jan.), p. 12-15.
 
A táj s lírája
In: Grádics. - 3. évf. 9. sz. (1999. szept. 16.), p. 4.
 
Tanúságtétel és prófécia : Buda Ferenc: Túl a falon
In: Magyar napló. - 18. évf. 10. sz. (2006. okt.), p. 36-38.
 
Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok
In: Forrás. - 35. évf. 9. sz. (2003. szept.), p. 97-130.

Ajánló munkásságáról szóló irodalomból:
 
[Könyvismertetés Túl a rákbarakkon : Angelika naplójából című kötetéről.]
 
 
Dobozi Eszter / Vasy Géza
In: Tíz kortárs költő / Vasy Géza. - Miskolc : Felsőmagyarország, 2007, p. [245.]-267.
 
Dobozi Eszter: Másolhatatlan / Erős Kinga
In: Kortárs. - 51. évf. 3. sz. (2007), p. 108-110.
 
Az Egy: Látó, Fehér, Kettőztető, Másolhatatlan : Dobozi Eszter költészetéről
In: Forrás. - 38. évf. 4. sz. (2006. ápr.), p. 66 - 71.
 
 
Küldetés és egyensúlykeresés
In: Kecskeméti lapok. - 101. évf. 48. sz. (2005. dec. 29.), 55 éves a Kodály Iskola mell., p.1,3.
 
A megőrizve változás művészete: beszélgetés Dobozi Eszterrel / Ekler Andrea
In: Magyar napló. - 17. évf. 3. sz. (2005. márc.), p. 49-58.
 
A pelikán romlása / Jakab-Köves Gyopárka
In: Magyar napló. - 24. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 64-66.
[Könyvismertetés Sánta Kata című regényéről.]
 
Rejtőzködő? Megmutatkozó?  / Dobozi Eszter
In: Forrás. - 33. évf. 7/8. sz. (2001. júl./aug.), p.134-136.
[Tükröződések című verséről.]
 
Visszafelé, azután újra előlről / Ekler Andrea
In: Létra az örökléthez / Ekler Andrea . - Budapest : Magyar Napló, cop. 2004. - p. 110-115.
[Könyvismertetés a Kettőztető című kötetről.]
 
 
Források: