Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Csatári Bálint Csatári Bálint

 

Dr. CSATÁRI BÁLINT

Geográfus, szociológus, címzetes egyetemi docens
 
(1949-2019)
 

Csatári Bálint

 
Karcagon született 1949. augusztus 13-án. Középiskolai tanulmányait a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumban végezte. 1968-tól 1973-ig a JATE TTK matematika-földrajz szakos hallgatója, 1973-tól 1975-ig a JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszékének gyakornoka volt. 1975-ben a „Természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatása a Sárrét népességére és településhálózatára” című tézissel egyetemi doktori oklevelet szerzett. Az egyetemi évek után a berettyóújfalui gimnázium tanáraként dolgozott 1975 és 1980 között.
1980-tól 1983-ig az MTA Tudományos Minősítő Bizottság aspiránsa volt. 1984-ben a „Szeged járás tanyarendszerének népesség és településföldrajza” című tézisével kandidátusi fokozatot szerzett.
1983-tól 1992-ig az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, majd az MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportjának tudományos munkatársa, majd tudományos osztályvezetője volt.
1992-től az MTA Regionális Kutató Központ Alföldi Tudományos Intézet választott igazgatója lett 2008-ig, majd a kutató központ kecskeméti osztályát vezette. 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjat is szerzett.
1986-tól címzetes, majd félállású egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékén. 2006-tól címzetes és tanszékvezető főiskolai tanár a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán. 2011. októberétől az újjászervezett Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tanácsának elnökévé választották, feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése volt. Ezt a posztot 2013-ig töltötte be. Ezt a posztot 2013-ig töltötte be.
2018-tól az MTA emeritus kutatója volt.
Kutatásai során kezdetben a Sárrét földrajzával és a Szeged környéki tanyavilág fejlődésével, később az alföldi városok település és népességszerkezetével foglalkozott. A terek minősítése és tipizálása, vidékföldrajz (vidéktudományok), az Alföld regionális problémái, a szórványtelepülések (tanyák) környezeti, gazdasági, társadalmi konfliktusai, népesség- és településföldrajz voltak a főbb területei. Több kutatásának tárgyául választotta az alföldi szórványtelepüléseinek, a tanyáknak legújabb kori fejlődését, illetve Magyarország lemaradó térségeinek problémáit. Rendszeres szereplője volt a területi fejlesztéssel foglalkozó fórumoknak, többször is szerepet vállalt ezek létrehozásában. 2003-ban tagja volt a tanyai fejlesztésekre ajánlásokat kidolgozó munkaközösségnek, a Tanyakollégiumnak. Tudását tanulmányutakon gazdagította - Lengyelországban, Kubában, Finnországban, Hollandiában, Belgiumban, Japánban, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban.
Szerkesztőbizottsági tagja volt a European Countrysidenak, az Europa XXI., a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete könyvsorozatának, az Alföldi tanulmányoknak és A Falu című folyóiratoknak.
A Szegedi Tudományegyetemen oktatott tárgyai a területfejlesztés alapjai, Japán kulturföldrajza, a településfejlesztés alapjai, a vidékkutatás módszertana, a faluföldrajz és vidékfejlesztés, valamint az Alföld regionális problémái, míg a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Karán tárgya a vidékfejlesztés volt.
2019. szeptember 17-én súlyos betegség következtében hunyt el.
 
 
 
Tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége:
 
Regionális Tudományi Társaság (tag)
Új Magyarország Fejlesztési Program Regionális Programjai Országos Monitoring Bizottság (tag)
Kecskemét Kultúrájért Alapítvány (elnök)
Párbeszéd a Vidékért Egyesület (alelnök)
Magyar Tudományos Akadémia, X. osztálya, Földrajztudomány I, Bizottság (tag)
Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Településtudományi Bizottság (tag)
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Tanácsa (tag, az elnökség alelnöke)
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Országos Monitoring Bizottaság (tag)
Magyar Urbanisztikai Társaság (a falutagozat tag)
Magyar Földrajzi Társaság (tag, a Kiskunsági Osztály elnöke)
Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány (elnök)

Elismerései:

Oktatásügy kiváló dolgozója (1977)
Bács-Kiskun Megye Településfejlesztéséért Díj (1984)
Bács-Kiskun Megye Alkotói Díja (1990)
Pro Régió Alföldért Díj (1993)
Pro Régió Díj (1994)
Pro Geográfia Díj (1995)
Akadémiai Díj (1997)
Fülöpjakabért Emlékérem (1998)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2002)
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) (2002)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2008)
Bács-Kiskun Megyei Príma Díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2008)
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) (2010)
Berettyóújfalu díszpolgára (2014)
 
Kötetei a Katona József Könyvtárban:
 
Az Alföld helyzete és perspektívái : Alföld kutatási program, 1991-1994 (1995)

Criteria of rurality for the hungarian micro-regions... (2005)
 
Egy dinamikusan  fejlődő középváros - Kecskemét települési terének, vonzáskörzetének néhány jellegzetessége (1987)
  
The Great Hungarian Plain, Lowland of Central Europe and its Settlements : [Supplement to the National Report of the Republic of Hungary for the UN Conference on Human Settlements (Habitat II.) (1996)
 
A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége : Kistérségi folyamatok és a területfejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon (1996)
 
A Nagyalföld, Közép-Európa síksága és települései : Függelék a Magyar Köztársaság nemzeti dokumentumaihoz az ENSZ emberi települések (Habitat II.) c. világkonferenciájára (1997)
 
Tanyakollégium 2002-2003 : A tanyai átalakulás főbb jellegzetességei a Kiskunság felmért településein : Első összefoglaló vázlat (2003)
 
Településföldrajzi vázlat Kecskemétről, egykoron legnagyobb tanyás mezővárosunkról 2000 táján (2006)
 
A Tiszazug kistérségi problémái : összefoglaló vitaanyag (1989)
 
Új, csoportos falusi települések keletkezése : Összefoglaló (1985)
 
Shingo, a szellemi hídépítő : [írások a 75 éves Minamizuka Shingo köszöntésére] (2017)

 
Szerkesztésében, közreműködésében megjelent kötetekből:
 
Alföldi tanulmányok, 16. (1997)

Alföldi tanulmányok : [nagyvárosok], 17. (1999)

Alföldi tanulmányok : [EU és az Alföld], 18. (2001)

Falukutatások Bács-Kiskun megyében (1984)
 
Falvak, földek, földművesek : [agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesztési tanulmányok]. - Budapest : Agroinform, 2004, p. 39-52. (2004)

Homokhátság 2004 : szembesítés, lehetőségek, teendők (2004)
 
Homok-haza : irodalmi képeskönyv  Bács-Kiskun megyéről (1998) 

Kecskemét számítógépes térképe : kutatás-fejlesztési megbízás zárójelentése (1994)

A községek népességmegtartó képessége Bács-Kiskun megyében  : Összefoglaló (1984)

A magyar tanyás vidékek (2010)

A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben (2003)
 
A perifériaképződés típusai és megjelenési formái  Magyarországon (2006)

Régiók az információs társadalomban (2003)

Tanakodás a tanyákról : Országos Tudományos Tanyakonferencia : Kecskemét, 1989. május 18-19. (1990)
 
Tanyai kaleidoszkóp : a 2002-2003. évi tanyakollégium munkájának eredményei (2004)

A tanyák távlatai '91 c. konferencia előadásainak, hozzászólásainak hangfelvételből áttett szövege : [Kecskemét, 1991. március 21.] (1991)

Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld (2002)
 
A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei (2001)

75 éves a bugaci kisvasút (2003)
 
Shingo, a szellemi hídépítő : [írások a 75 éves Minamizuka Shingo köszöntésére]  (2017)
 
 
Tanulmányai, cikkei:
 
 
Az Alföld és az új európai területfejlesztési perspektívák / Csatári Bálint
In: Tér és társadalom. - 12. évf. 4. sz. (1998.), p. 1-19. Teljes szöveg>>

 
Az Alföld mássága és lehetséges jövője / Csatári Bálint
In: Tiszatáj. - 54. évf. 6. sz. (2000. jún.), p.34-43. Teljes szöveg>>
 
Jövőkép vázlatok a Duna-Tisza közéről / Csatári Bálint
In: Forrás. - 42. évf. 7/8. sz. ( 2010. júl.-aug.), p. 127-139. Teljes szöveg>>

 
Kecskemét valóságos "oázis" volt : [Int.] / Csatári Bálint; Rigó Róbert
In: Forrás. - 44. évf. 7/8. sz. ( 2012. júl.-aug. ), p. 161-168. Teljes szöveg>>

 
Kecskemét mint "központi hely" / Csatári Bálint
In: Forrás. - 48. évf. 7/8. sz. (2016. júl. - aug.), p. Teljes szöveg>>

 
Töprengő gondolatok a közelmúlt magyar vidéki változásairól / Csatári Bálint
In: A falu. - 32. évf. 1. sz. ( 2017. tavasz ), p. 5-13. Teljes szöveg>>

Az alföldi tanyák változó szerepe a településszerkezetben / Csatári Bálint, Farkas Jenő Zsolt
In: A falu. - 33. évf. 3. sz. ( 2018. ősz ), p. 33-48. Telejs szöveg>>

 
Személyes előszó: tanyák és szórványok / Csatári Bálint
In: A falu. - 33. évf. 3. sz. ( 2018. ősz ), p. 5-7. Teljes szöveg>>
 
Róla szóló cikkek, források:
 
Bács-Kiskun megyei tudományos kutatók, szakemberek név - és címtára, 1992. 
 
Révai új lexikona / [főszerk. Kollega Tarsoly István]. - Szekszárd : Babits, 1996-. - 4. kötet. - p. 365.
 
Biográf Ki Kicsoda .- 2002 .- 339. p. 
 
A földrajztudós az élet szépségeire éhes : A Fülöpjakabért emlékéremre büszkébb vagyok, mint a rangosabb kitüntetésekre : [Int.] / Balai F. István
In: Petőfi népe. - 63. évf. 157. sz. ( 2008. júl. 7. hétfő ), p. 9. Teljes szöveg>>

 
Szavazzon a 2008-as Prima-díj jelöltjeire! : Dr. Csatári Bálint.
In: Petőfi népe .- 63. évf. 265. sz. (2008. nov. 13.), p. 2. Teljes szöveg>>
 
Az Alföld geográfusa : [Int.] / Fejes Maja; Csatári Bálint. - Fotó
In: Hírös naptár. - 2. évf. 6. sz. (2009. jún. - aug.), p. 6. Teljes szöveg>>

 
"Az Alföld sajátságosan paradox hely..." : Interjú Csatári Bálinttal / Barta Györgyi. - (Tudományos élet)
In: Tér és társadalom . - 29. évf. 3. ( 2015 ), p. 164-171. Teljes szöveg>>

 
Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk ... / Varga Géza
In: Kecskeméti lapok. - 113. évf. 16. sz. ( 2017. szept. 14. ), p. 19. Teljes szöveg>>
 
Újabb hajóra várva : [Int.] / Tanács István. - Fotó
In: Szabad föld. - 75. évf. 3. sz. ( 2019. jan. 18. ), p. 9. Teljes szöveg>>
 
Csatári Bálint geográfus : (Karcag, 1949. augusztus 13.). - Fotó
In: Napút. - 21. évf. 1. sz. ( 2019. febr.), p. 100-101. Teljes szöveg>>

 
Búcsú Csatári Bálinttól / Timár Judit
A fenntartható fejlődés és a hagyomány szelleme / Dulai Sándor
In: Szabad föld. - (2020. szept. 17.), p. 36. Teljes szöveg>>