A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást (BKSZ). Tervszerűen, évről évre egyre több települést sikerült bekapcsolni a rendszerbe. amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzájusson a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz.

Az ehhez szükséges könyvtárhelység biztosítása az önkormányzat feladata, amelynek bővítését, megújulását pályázati források bevonásával segítünk megvalósítani.

2019 januárjától 90 település könyvtárellátása valósul meg a Katona József Könyvtár szolgáltatásával.

Szolgáltatásaink:

A Katona József Könyvtár - saját erőforrásán túl - állami támogatásból biztosítja a kistelepülési lakosság könyvtárellátására. Ennek mértékéről minden évben a központi költségvetési törvény rendelkezik változó összegben. Különböző pályázatokat, kedvezményeket is igénybe veszünk.

Események Események

A korábbi évek hírei: BKSZ hírarchívum

2021.

 

2021. október

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta szervezi az Országos Könyvtári Napok eseményét, amely mindig sok újdonságot, tartalmas programokat kínál az érdeklődők számára. Erre a programsorozatra minden év októberében kerül sor, amely egy héten át várja az érdeklődőket az ország könyvtáraiban.

Az idei Országos Könyvtári Napok témakörei:

  • Könyvtárak a járványhelyzetben
  • Könyvtárak a mentális egészségért
  • A könyvtárak múltidéző szerepe
  • Könyvtárak a személyes kapcsolatokért
  • A könyvtárosok tudásátadó szerepe
  • Egyensúlyban a természettel
     
Idén is csatlakoztak a települések könyvtárai a nagy országos eseményhez, így a kistelepüléseken élők is a rendhagyó programok részesei lehettek. Ilyenek voltak például: mesedélelőttök, bábelőadások, irodalmi játékok, író-olvasó találkozók.

Náhány fotó, amit kaptunk a települések könyvtárosaitól, a teljesség igénye nélkül.

Bátya Borota

Csávoly Dunaszentbenedek

Dunatetétlen Kelebia

 

2021. augusztus

KÖNYVTÁRÁTADÓ ÜNNEPSÉG
 
2021. augusztus 20. péntek 10.45 óra
 
A Könyvtár, Információs és Közösségi Hely átadása
Közreműködik a mélykúti Vadvirág Néptánccsoport
A könyvtárnyitón megtekinthető: Lego kiállítás és fényképezőgép kiállítás
 
 
Legó kiállítás Mélykút

 

 

2021. június

Örömteli hír, hogy a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. május 3-tól a könyvtárak szolgáltatásait ismét személyesen igénybe vehetik a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt álló 18 év alatti olvasóink. Ismét lehetőség nyílik a programok szervezésére is.

Érsekhalmán "Bogárháton" címmel megrendezésre kerülő interaktív, mesés előadáson vehettek részt az iskolások.

Érsekhalma - Bogárháton Érsekhalma - Bogárháton

Érsekhalma - Bogárháton Érsekhalma - Bogárháton

 

2021. március

Sajnos a pandémia miatt még mindig érvényben vannak a korlátozó intézkedések, így továbbra is minden települési könyvtárban szünetelnek a személyesen igénybe vehető szolgáltatások. A könyvtárosok a nehézségek ellenre is lelkesek, kitartóak és kreatívak. A húsvéti ünnepekre folyamatosan készültek, ennek eredményeképpen asztali dekorációt, ajtó-és ablakdíszítést, könyvtár előtti dekorációt készítettek. Sajnos nem tudták az olvasókat, gyerekeket bevonni ebbe a kreatív folyamatba. Reméljük, hogy már nem kell sokáig várni a nagy találkozásra és újra együtt lehetünk a könyvtárakban!

Húsvét a könyvtárakban

A fotók a következő településeken készültek: Újsolt, Ladánybene, Dunafalva (felső sor), Tabdi (középen), Soltszentimre, Katymár (alsó sor).

Húsvét

Fotók: Újsolt, Csólyospálos, Kelebia

 

2021. március 15.

A nemzeti ünnep alkalmából Kéleshalmon ünnepi díszbe öltözött a könyvtár és az utca is.

Kéleshalom

2021. február

Továbbra is érvényben van a  484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet, melynek értelmében nem lehetnek nyitva a könyvtárak, a helyiségben csak az ott foglalkoztatott lehet.Az önkormányzatokkal egyeztetve azonban a házhoz szállítás, és a könyvtár épületén kívüli, könyvtár előtti dokumentum kiadás - visszavétel lehetséges (maszk használata mkötelező).

Legtöbb településünkön igény van továbbra is a könyvekre, így a könyvtárosok házhoz viszik, vagy a könyvtár bejárata előtt leteszik az előre megrendelt könyveket.

Uszód Uszód

Uszódon folyamatosan működik a házhozszállítás a könyvtárosnak köszönhetően.

Ordas Ordas

Ordason is igény van a könyvek házhoz szállítására, valamint un. "köszöb" szolgáltatás is működik. Az olvasók a könyvtár bejárata előtt tudják átvenni az előre megrendelt dokumentumokat.

Kelebia Kelebia

Kelebián "Vigyél egyet - hozz egyet!" szolgáltatás működik.

 

Farsangi hangulat - olvasók nélkül Ordason és Újsolton

Ordas Ordas

Újsolt Újsolt


   

Állomány leválogatás, állomány rendezés Állomány leválogatás, állomány rendezés

A könyvtárak elavult, sokszor fizikailag rossz állapotú, használhatatlan könyveit leválogatjuk, majd a megmaradó állomány azonosításhoz szükséges adatait számítógépes adatbázisban rögzítjük. A könyvek gerincén egységes jelzeteket helyezünk el, hogy könnyebb legyen a könyvtári rend fenntartása, a könyvek visszapakolása. Az állománygondozás részeként - többek között személyi változások esetén  - ellenőrizzük az állományt. A leltárt laptopok és kézi vonalkódolvasók segítségével településenként 1 nap alatt elvégezzük, mivel szolgáltatóhelyeink 96 %-ban megtörtént az állománynyilvántartás gépesítése.

Adatbázisépítés az OLIB integrált könyvtári rendszerben Adatbázisépítés az OLIB integrált könyvtári rendszerben

A dokumentumok nyilvántartása az OLIB integrált könyvtári adatbázisban történik. A könyvtári gyűjteményekről internetes katalógusunkban együttesen és településenként is lehet tájékozódni.
A könyvtárak OLIB rendszerünkhöz saját modulokkal kapcsolódnak, ezzel végzik olvasóik nyilvántartását, a kölcsönzést, előjegyzést, statisztikai adatokat kérhetnek le a forgalomról. Nincs szükség településenként szervert, integrált szoftvert működtetni ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők a legkorszerűbb rendszer elektronikus szolgáltatásait vehessék igénybe.
A rendszer menedzselése a Katona József Könyvtárban történik, használatát továbbképzéseinken tanítjuk meg a kistelepülési könyvtárosoknak.

Dokumentumellátás Dokumentumellátás

 

A könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, folyamatosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény.

Az új könyvek kiválasztását évente négy ajánlójegyzék összeállításával könnyítjük meg. Ezekből a kistelepülési könyvtáros a helyi olvasók igényeit figyelembe véve tesz javaslatot a beszerzésre.

Többféle színes hetilapot, magazint is előfizetünk a gyerekeknek és a felnőtteknek.

A nagy tételben történő, több település igényeit együttesen kielégítő vásárlásnak, valamint az áfa.visszaigénylés lehetőségének köszönhető, hogy a dokumentumok kereskedelmi átlagárához viszonyítva közel 35%-os kedvezményt tudunk elérni, amit maradéktalanul visszaforgatunk újabb könyvbeszerzésre.

 

A helyi gyűjteménybe elsősorban azokat a könyveket vásároljuk meg, amelyeknek várhatóan több olvasója lesz. Az egyéni igényeket a könyvtárközi kölcsönzés útján elégítjük ki.

Információszolgáltatás Információszolgáltatás

A könyvtárak a lakosság információs igényét - a nyomtatott dokumentumok mellett - egyre inkább az internet segítségével elégíti ki. Minden szolgáltatóhelyünkön alapvető a szélessávú internetkapcsolat, és a korszerű számítógépes munkaállomás a könyvtárosnak és az olvasóknak egyaránt. Egy-egy településen az igényeknek megfelelően, évről évre bővítjük a gépek számát, illetve beszerzünk multifunkcionális nyomtatót, projektort is.

Sokféle információszolgáltatással segítjük a kistelepülésen élőket. Ezek közül is nagyon fontosak a helyi információk, helyi személyekre, eseményekre vonatkozó adatok.

Helyismereti gyűjteményünk munkatársai folyamatosan figyelik az országos éd megyei lapokban megjelenő, Bács-Kiskun megye településeire vonatkozó cikkeket, amelyeket az Olib-adatbázisunkban rögzítünk, hogy bármikor könnyen visszakereshető legyen, ha valaki el akarja olvasni. Ez fontos szolgáltatás a kistelepüléseknek is. A cikk teljes tartalmát ezen a portálon elérhetővé tesszük a helyi könyvtárosok és olvasóik számára.

Kistelepülési könyvtáraink többségében működik e-Magyarország pont, több könyvtáros rendelkezik e-Tanácsadó végzettséggel is.

A Katona József Könyvtár hosszú évek óta részt vesz az Európai Unióról szóló információk közvetítésében. A könyvtárunkban működő Europe Direct Bács-Kiskun Megyei európai Információs Pont sokféle játékos, az európai népek megismerését, az Unió működését bemutató foglalkozást szervez a gyerekeknek. A felnőttek számos szakmai előadáson, fórumon gyarapíthatják ismereteiket. Az Európai Unióról szóló könyvekkel, kiadványokkal, aktuális tájékoztató anyagokkal is folyamatosan ellátjuk szolgáltatóhelyeinket.

    

Információs szórólapot készítünk minden újonnan átadott könyvtárnak, melyen az elérhetőség, nyitva tartás adatai mellett az adott Könyvtár, Információs és Közösségi Hely szolgáltatásairól is tájékozódhatnak az érdeklődők.

Lakossági internet tanfolyamok, használóképzés Lakossági internet tanfolyamok, használóképzés

Könyvtárunk fontos feladata, hogy az alapvető számítástechnikai, internet használati ismereteket azoknak is elérhetővé tegye, akik az iskolai oktatás során nem szereztek ilyen készségeket. Elsősorban a középkorú és a nyugdíjas korosztály érdeklődik kitartóan a könyvtárban szervezett nem-formális tanulás iránt.

Az elektronikus ügyintézés, a kapcsolattartás a távol élő családtagokkal, barátokkal, az információszerzés, a hobbihoz tartozó weboldalak felfedezése igazi élmény számukra. Akkreditált 30 órás kezdő internet használati tanfolyamainkon a kistelepüléseken élőknek is lehetőségük van mindezt megtanulni. Mobil gépparkunk beállításával és a helyi számítógépekkel a legkorszerűbb feltételeket biztosítva tartja meg szakképzett oktatónk tanfolyamainkat, átlagosan 10-12 fő részvételével.