Jeles személyek adattára Jeles személyek adattára

Alföldy Jenő

Alföldyné Dobozi Eszter 

Bahget Iskander

Balogh Levente

Bán János

Bánszky Pál 

Bárth János

Beke József

Benes József 

Bodri Ferenc 

Boronkay Péter

Boros Pál

Buda Ferenc

Csatári Bálint 

Cseke Péter

Csík János

Damó István

Daróczi Csaba

Dóbiás Péter

Dömötör Endre 

Durányik László

Erdei Péter

Farkas Antal Jama 

Farkas Gábor

Farkas Gábor Mátyás 

Fehér Béláné

Füzi László

Garaczi János

Gerhát László

Gerle Margit

Gömöri Ferenc

id. Gyergyádesz László

ifj. Gyergyádesz László

Gyólay Viktória 

Hajdu Edit

Hanga István

Harsányi Zsuzsanna

Hatvani Dániel 

Hegedűs 2 László

Hegedűs Zoltán

Heltai Nándor 

Hollósy Katalin

Horváth Mária

Ittzés Mihály 

Ittzés Tamás

Iványosi-Szabó András

Iványosi-Szabó Tibor 

Jámbor Zsolt

Kálmán Lajos 

Kerényi József Péter

Kertész Gábor

Kiss András 

Kiss Katalin

Kőtörő Miklós 

Ladics Tamásné

Leskowsky Albert

Majoros István

Márkus Ferenc

Messzi István 

Mikulás Ferenc

Nánási László 

Nemes László Norbert

Nemesszeghy Lajosné 

Orosz István

Orosz László 

Pálfy Gusztáv 

Pintér Lajos

Pócs Péter

Polyák Ferenc 

Probstner János 

Radó Vilmos 

Svébis Mihály 

Szappanos István

Szarka Balázs

Székelyné Kőrösi Ilona

Szekér Endre 

Szilágyi Varga Zoltán

Szoboszlay Péter

Sztachó-Pekáry István

Tarapcsik Sándor 

Törös Olga 

Turai Gábor Kamil

Ubrizsyné Érsek Éva

Ulrich Gábor

Bárth János Bárth János

 

BÁRTH JÁNOS

Néprajzkutató, történész, múzeológus

 

Bárth János

A fotó forrása >>

 

Jánoshalmán született 1944. december 15-én. A középiskolát Kalocsán végezte, majd az ELTE BTK történelem-néprajz szakán tanult 1963-1968 között. Kiskunhalason muzeológus 1968-1970 között, Kalocsán múzeumigazgató 1970-től 1990-ig. A Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság vezetője 1990-1995 között, majd 2000. december 1-jétől 2005. november 30-áig. 1996-tól 2000-ig a kecskeméti Katona József Múzeum főmuzeológusa, majd 2000 decemberétől igazgatója. 2005-től főmunkatársként dolgozik az intézménynél. Tanít a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékén. Településnéprajzzal, vallási néprajzzal, népesedéstörténettel, agrártörténettel foglalkozik, fő kutatási területe a Duna-Tisza köze, különös tekintettel Kalocsa környékére és a Bácskára, valamint a székelyföldi Udvarhelyszékre. A keceli monografikus kutatások szervezője és irányítója 1978-tól 1984-ig. Szerkeszti a kecskeméti Katona József Múzeum Közleményeit 1983-tól, a Kalocsai Múzeum Közleményeit 1988-tól, a Cumaniát 1992-től. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális Bizottságának külső tagja 1998. november 4-től. Az NKA Közművelődési Szakmai Kollégima tagja 2003 januárjától.

 

Elismerései:

Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja (1999)

Győrffy István emlékérem (2004)

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2008)

Jánoshalma Város Kultúrájáért kitüntető cím (2009)

 

Művei:

A kalocsai szállások településnéprajza (1975)

Korai kalocsai hímzések (1978)

Magyar népi építészet (1982)

Szállások, falvak, városok. A magyarság települési hagyománya (1996)

Adatgyűjtési útmutató a Duna-Tisza közi tanyák néprajzi jelenkutatásához (1996)

Kalocsai kontraktusok (1997)

A vigasztaló Napbaöltözött Asszony (2000)

Varság, a székely tanyaközség (2001) Teljes szöveg >>

Gyimesfelsőloki emléklapok (2003)

Úz-völgyi magyarok: településnéprajzi és népesedéstörténeti tanulmány (2004) Teljes szöveg >>

Kétvízközi népismeret. Tanulmányok a Duna–Tisza közéről  (2005)

Tájak mezsgyéjén. Termelés és életmód a Duna–Tisza közi Kecelen a kései feudalizmus korában (2005)

Jézus dicsértessék! A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai  (2006) Teljes szöveg >>

A korondi közbirtokosság három évtizede : 1904-1933. (2006)

Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII-XX. században, (2007) Teljes szöveg >>

Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén (2008)

Tanyasors, gazdasors : egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája (2009)

Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván  (2010)

Ozsdola, az őrfalu (2015)

Bácskai magyar reformátusok a XIX. század elején  (2017)

Jankováci levelek : Jobbágyvagyon és örökösödés a bácskai Jankovácon a XIX. század első felében (2018)

Paptartás : A kalocsai főegyházmegyében, 1738-1849. (2019)

 

Cikkek, tanulmányok:

Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstörténetében
 
A kalocsai búcsúsok egy laikus szokásáról  
 
Adalékok az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc kalocsai történetéhez
 
 
Az Illancsi tanyák népének hajósi búcsújárása
 
Jankováci rácok vallomásai
 
A győri püspöki javadalom átadása 1914-ben
 
Földművelés és állattartás Bácska északi határvidékén a 18. században
 
Magyarország népességének felekezeti megoszlása a 19–20. században
 
Pest-Pilis-Solt vármegye 1812. évi ár- és bérszabása
 
Szeremlei vallomások
 
Pásztorokkal kötött uradalmi szerződések
 
Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez
 
Bácskai megosztott települések
 
Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népesedéstörténetében
 
Migrációs adatok a Duna-Tisza közi határperekben
 
Vallási alapismeretek oktatása a kalocsai érsekség területén a XVIII. század közepén
 
A paraszti életmód belső összefüggései
 
A kalocsai sárköz fogalma
 
A kalocsai érsekség Duna menti jobbágyainak migrációja a XVIII. század elején
 
Mária kápolna és a Mária forrás Dusnok határában
 
A vígasztaló Napbaöltözött Asszony
 
Tanyák a változó időben
 
A kalocsai szállások, A tanya, A dusnoki képes fa, A kalocsai hímzés, A kalocsai pingálás, Travnik Mariska üzenete, A pota népraji csoport, A hajósi pincék, A bácskai kenyér, A Duna-Tisza köze történeti tájai
 
 
 
 
 
Róla szóló cikkek, források:
 
 
Bárth János köszöntése / Juhász Antal
In: Halmok és havasok: tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére, 2004. p.7-15.
 
Úz-Völgyi Magyarok - A tanyavilág szerelmese - – Beszélgetés dr. Bárth János néprajzkutatóval, a kecskeméti múzeum igazgatójával
 
 
Közéleti személyiségek, akikről régen hallottunk / Varga Géza. - Fotó
In: Kecskeméti lapok. - 115. évf. 21. sz. ( 2019. nov. 28. ), p. 19. Teljes szöveg>>
 
Filmfelvétel:
Lejátszható a könyvtári NAVA-ponton!